background branding

Hier moet je op letten bij het doen van je belastingaangifte

Belastingaangifte

Vanaf vandaag kun je weer belastingaangifte doen. Hoewel de Belastingdienst hem al voor je heeft ingevuld, is het toch goed om hem te controleren. Radar zet de belangrijkste aandachtspunten voor je op een rij. 

Doe je aangifte vóór 1 mei

In 2024 doe je aangifte over 2023. Hier heb je tot 1 mei 2024 de tijd voor. Zorg dat je tijdig je aangifte verstuurt, daarmee voorkom je namelijk boetes.

Vul je de aangifte voor 1 april in? Dan krijg je voor 1 juli bericht. Als je na 1 april aangifte doet, stuurt de Belastingdienst je binnen 3 maanden een bericht. 

Houd de juiste gegevens bij de hand

Hoewel je belastingaangifte al ingevuld is, is het verstandig om deze goed te controleren. Hiervoor is het handig om de volgende gegevens bij de hand te hebben: 

 • Persoonlijke gegevens: je burgerservicenummer (bsn), het bsn-nummer van je eventuele partner en kinderen, je rekeningnummer, je DigiD en het DigiD van je eventuele partner.
 • Inkomsten: je jaaropgaven van 2023 en eventueel ontvangen partneralimentatie. Heb je geen jaaropgaven? Pak dan je salarisstroken erbij. 
 • Bankrekeningen: het jaaroverzicht 2023 van je betaalrekening, van je spaarrekening (inclusief de spaarrekeningen van je eventuele kinderen) en van eventuele beleggingen. 
 • Wonen: de WOZ-waarde van je huis met peildatum 1 januari 2022, de jaaropgaaf van je hypotheek en bij koop of verkoop van je woning de notarisafrekening. De WOZ-waarde vind je op de WOZ-beschikking die je vorig jaar van je gemeente hebt gekregen. 
 • Aftrekposten: betalingsbewijzen van giften, zorgkosten die je niet vergoed hebt gekregen en betaalde partneralimentatie. De eigen bijdrage, zorgverzekeringspremie en het eigen risico mag je niet aftrekken.
 • Overige gegevens: gegevens van leningen en andere schulden, gegevens van betaalde lijfrentepremies, een overzicht van betaalde arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV) en gegevens over dividend. 
 • Als je een voorlopige aanslag inkomstenbelasting over 2023 en de voorlopige aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zvw over 2023 hebt gekregen, moet je die er ook bij pakken. 

Heb je een fiscaal partner? Doe samen aangifte

Ben je getrouwd of heb je een geregistreerd partnerschap? Dan zijn jullie ook fiscale partners. Dat geldt ook als je samenwoont en aan één van de volgende voorwaarden voldoet:

 • Jullie zijn beiden meerderjarig en hebben een samenlevingscontract.
 • Jullie hebben een kind samen.
 • Een van jullie heeft een kind van de ander erkend. 
 • Jullie zijn bij een pensioenfonds aangemeld als pensioenpartners.
 • Jullie zijn samen eigenaar van een eigen woning waar jullie allebei wonen.
 • Jullie zijn beiden meerderjarig en er staat een minderjarig kind van een van jullie ingeschreven op jullie adres. Dit is bijvoorbeeld zo bij een samengesteld gezin. 

Jij en je fiscale partner kunnen gemeenschappelijke inkomsten en aftrekposten gunstig verdelen, waardoor je mogelijk minder belasting betaalt. Zo mag je spaargeld en vermogen in box 3 verdelen, maar ook aftrekbare giften en studiekosten. Ook mag je de aftrekposten voor je woning, zoals de hypotheekrente, verdelen. 

Wijzigingen in je persoonlijke situatie? Let dan extra op

Is er in 2023 iets veranderd in je persoonlijke situatie? Heb je bijvoorbeeld een huis gekocht of bereikte je de AOW-leeftijd? Dan is het belangrijk om extra goed op te letten. 

Ook als jij en je partner in 2023 uit elkaar zijn gegaan, veranderen er dingen in je belastingaangifte. Toch is het dan verstandig om nog één keer samen belastingaangifte te doen om vermogen en aftrekposten nog een laatste keer gunstig te verdelen. 

Houd rekening met aftrekposten

Minder belasting betalen? Er zijn allerlei aftrekposten en kortingen waar je mogelijk recht op hebt. Denk aan loonheffingskorting, aftrekbare zorgkosten en kosten voor je eigen woning die je mag aftrekken in je belastingaangifte. 

Voor de aftrek van zorgkosten gelden wel enkele voorwaarden. Je mag bijvoorbeeld geen kosten aftrekken die je vergoed kunt krijgen en alleen kosten aftrekken in het jaar dat je ze hebt betaald. Ook zijn niet alle zorgkosten aftrekbaar en moeten ze boven een bepaald drempelbedrag uitkomen. Op de website van de Belastingdienst vind je alle voorwaarden. 

Kocht je een huis in 2023? Of ging je aan de slag met een verbouwing? Dan kun je de gemaakte kosten bij het afsluiten van de hypotheek of verbouwingslening mogelijk aftrekken. Ook deze voorwaarden vind je op de website van de Belastingdienst