background branding

Huisbezitters niet happig op woning-apk

inspectie_installaties_huis.jpg

De 'woning-apk', oftewel een periodieke keuring voor je huis, daar zijn mensen met een koophuis niet zo happig op. Huurders zien er meer in. Beide groepen vinden dat eventuele gebreken verplicht moeten worden verholpen.

In totaal lijkt 53 procent van de ruim 38.000 respondenten een woning-apk nuttig. Uitgesplitst naar huur- of koopwoning, blijkt dat vooral mensen met een huurwoning een keuring belangrijk vinden. Van de sociale-huurders lijkt 73 procent zo’n keuring nuttig. In de vrije sector is dat 68 procent. Van huizenbezitters zou minder dan de helft (46%) een woning-apk nuttig vinden.

Overigens zijn mensen die in een appartement of flat wonen, het meest overtuigd van het nut van een dergelijke keuring. Wie in een vrijstaand huis woont is dat minder.

Kopers: liever geen verplichting

Bij de vraag of een keuring verplicht zou moeten zijn, is eenzelfde verdeling zichtbaar: tussen de 71 en 77 procent van de huurders (vrije sector respectievelijk sociale huur) wil een verplichte keuring, tegenover 26 procent van de mensen met een koopwoning. Van deze laatste groep is een meerderheid (45 procent) juist tegen de verplichting van een woning-apk.

Bij een woning-apk wordt gekeken of de woning veilig is, door alle installaties voor gas, water, elektriciteit en verwarming eens in de 4 jaar na te lopen. De kosten zijn voor de eigenaar van de woning. Dit kan verklaren waarom kopers minder enthousiast zijn: zij draaien immers zelf voor de kosten op.

Opvallend is dat mensen die een koopwoning hebben, bereid zijn om een hoger bedrag te betalen voor de keuring dan huurders. Voor een woning-apk zijn twee monteurs ongeveer een uur bezig in de woning. Kopers hebben daar gemiddeld 84 euro voor over, huurders gemiddeld 70 euro. Het bedrag is alleen voor de keuring, niet voor de reparatie van eventueel aangetoonde gebreken.

Gebreken moeten worden verholpen

Wat betreft het verplicht repareren van eventuele gebreken liggen de verhoudingen tussen huurders en kopers net eerder, al zijn de percentages hoger. 91 tot 95 procent van de huurders is vóór, van de kopers is dat 77 procent. Over alle respondenten genomen vindt 82 procent dat gebreken, wanneer deze bij een keuring aan het licht komen, verplicht verholpen moeten worden.Ga naar de uitzending van Radar over de woning-apkOver dit onderzoek

Aan het onderzoek deden 38.187 leden van het Radar Testpanel mee. Daarvan woont 73 procent in een koopwoning, 21 procent in een sociale-huurwoning en 5 procent in een vrije sector huurwoning. Het onderzoek vond plaats tussen 15 en 18 januari. De resultaten zijn gewogen op basis van verspreiding over het land en geslacht.

Het Radar Testpanel bestaat uit ruim 95.000 mensen. Zij nemen deel aan online enquêtes. De resultaten uit deze onderzoeken worden gebruikt in het tv-programma Radar, het magazine RADAR+ en / of voor nieuwsberichten op de website radartv.nl.