Veel koolmonoxidemelders deugen niet

koolmonoxide_melder_alarm_312.jpg

Het merendeel van de koolmonoxidemelders die op de Nederlandse markt te koop zijn, deugt niet. Ze voldoen niet aan de technische eisen of er ontbreken bijvoorbeeld goede gebruiksinstructies. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, aldus de NVWA vrijdag.

De NVWA heeft vier types melder technisch onderzocht; geen van deze voldeed aan de technische eisen. Ze gingen bijvoorbeeld niet op tijd of niet op de goede manier af.

Uit de handel

Die koolmonoxidemelders die ernstige technische tekortkomingen hebben, mogen niet meer worden verkocht. De NVWA ziet daarop toe. Twee producenten moeten een publiekswaarschuwing uitdoen om consumenten die hun product al hebben gekocht, te waarschuwen. 'CO-melders moeten doen wat ze beloven, dat staat als een paal boven water', aldus de NVWA.

Geen goede gebruiksinstructie

Daarnaast heeft de NVWA in het kader van een breder Europees onderzoek vijftien verschillende merken en types koolmonoxidemelders gecontroleerd. Twaalf van de vijftien onderzochte CO-melders bleken niet te voldoen aan administratieve eisen, zoals een goede gebruiksinstructie.

Update 15 juli: overzicht gevaarlijke CO-melders

Op de site van de Europese Commissie staat een overzicht van koolmonoxidemelders die niet of onvoldoende reageren op hoge concentraties koolmonoxide. De site is via deze link te bereiken. Klik in het zoekscherm aan de linkerkant van het scherm bij ‘Years’ 2014 en 2015 aan en vul bij ‘Product’ carbon monoxide in. Vervolgens verschijnen de gevaarlijke koolmonoxidemelders in beeld.

Bron: ANP