Introductie SuperWijzer

Het is in de supermarkt vaak onduidelijk waar bepaalde producten precies vandaan komen. Vanaf nu kun je al deze informatie via je telefoon checken met de Superwijzer-app.

Stichting Varkens in Nood heeft samen met een team van wetenschappers 120.000 scores in de app opgeslagen. Je kunt een product in de supermarkt scannen en krijgt vervolgens een stoplichtsysteem te zien. Op basis van dierenwelzijn, klimaatverandering, impact op natuur en milieu en schadelijke stoffen kun je aan de kleur van het stoplicht aflezen hoe 'goed' het product is.

De app is te downloaden via de appstore op uw mobiele telefoon.

Forumreacties

19
  • Door Radar

De Superwijzer, een app voor op de smartphone, laat consumenten per product zien of hun keuze wel verstandig is. En daar komen verrassende zaken uit naar voren. Zo kan je beter haas eten dan konijn, zijn kroketten in sommige gevallen een betere keuze voor het milieu dan vleesvervangers van soja en bevatten hamburgers vlees van uitgemolken melkkoeien. Maandag in Radar, de wereld achter de barcode.

  • Door Lizzie01

het gebruik van smartphones is helaas niet zo duurzaam. er zijn steeds meer zendmasten voor nodig om internet op je mobiel te krijgen. er is een toenemend aantal mensen dat ziek wordt van de kunstmatige elektromagnetische velden van mobieltjes, smartphones, wifi, zendmasten etc. deze mensen kunnen geen boodschappen meer doen als daar iemand met zijn smartphone in de weer staat...... De Europese Raad heeft in Resolutie 1815 van 27 mei 2011 de lidstaten opgeroepen om het voorzorgsprincipe te hanteren betreffende kunstmatige EMV van draadloze communicatiesystemen. Er zijn honderden onderzoeken gepubliceerd die aantonen dat de kunstmatige EMV gezondheidsschade geven. Het Europees Parlement en de Europese Raad hebben op basis van deze onderzoeken geconcludeerd dat er sterke aanwijzingen zijn dat de GSM en UMTS antennes ernstige gezondheidsschade geven. Daarom heeft de Europese Raad een resolutie uit doen gaan naar de lidstaten om deze gezondheidsschade te beperken. In deze resolutie wordt o.a. aangegeven dat de huidige limieten voor EMV veel te hoog zijn en dat er voorlichting moet komen over de risico’s van mogelijke schadelijke niet-thermische biologische effecten op lange termijn; naast smartphones ook door DECT telefoons, WiFi en babyfoons. Ook de WHO/ International Agency for Research on Cancer (IARC) heeft in 2011, op basis van nieuwe onderzoeken, de straling van mobiele telefonie als mogelijke kankerverwekkend geclassificeerd. Iphones maken gebruik van zendmasten en geven ook behoorlijke EMV af. .

  • Door ArneLH

Wel even met beide benen op de grond blijven hè Lizzie01.