background branding

Isoleren loont voor deel huishoudens niet: hoe zit dat?

mooiwonen170318322_l_normal_none.jpg

Isolatie van oudere woningen kan het gasverbruik in Nederland met ongeveer een kwart verlagen, maar voor woningeigenaren pakt dat lang niet altijd financieel gunstig uit. Het Centraal Planbureau (CPB) en onderzoeksbureau TNO melden in een onderzoeksrapport dat het effect van isolatie op de portemonnee sterk kan verschillen.

Isolatie kost voor vier op tien huishoudens meer dan het oplevert

Voor mensen die de isolatie betalen door hun hypotheek op te hogen, zien de onderzoekers in minder dan de helft van de gevallen (47 procent) een gunstig effect op het inkomen. Met andere woorden: voor 53 procent van deze groep kost isoleren meer dan het oplevert. Vooral alleenstaanden, mensen die in een groot huis wonen en mensen die minder verdienen dan 40.000 euro per jaar hebben een grotere kans op achteruitgang. Ondanks dat de overheid 30 procent van de kosten subsidieert.

Als naast de koopwoningen ook naar huurwoningen wordt gekeken, pakt isolatie voor zes op de tien huishoudens gunstig uit. Woningcorporaties hebben namelijk afgesproken dat zij de kosten van isolatiemaatregelen niet meer doorberekenen via een huurverhoging aan zittende huurders. De huur mag wel verhoogd worden wanneer er een nieuwe huurder in het pand komt. 

Aan particuliere huurders mogen ook kosten worden doorberekend. Van hen heeft bijna de helft financieel voordeel van betere isolatie, de andere helft is iets duurder uit.

Diverse aannames in het onderzoek

De onderzoekers hebben diverse aannames gedaan, waardoor de onderzoeksresultaten niet in beton gegoten zijn. Zo zal in werkelijkheid niet iedereen de isolatie betalen door de hypotheek op te hogen. Wie het met spaargeld betaalt, is goedkoper uit. Dat een woning meer waard kan worden door isolatie, is eveneens niet meegenomen in het onderzoek.

Voor leners is het rentepercentage van belang en dat kan schommelen. Hetzelfde geldt voor de gasprijs. In het onderzoek is uitgegaan van 1,59 euro per kuub. Dat is iets lager dan de huidige prijzen. Als de gasprijs langdurig hoger blijft, loont isolatie voor een grotere groep. 

In het rapport staan geen aanbevelingen. Wel wordt bijvoorbeeld voorgerekend dat de groep mensen die profiteert van isolatie groter wordt als renteloze leningen worden verstrekt. Dan zien de onderzoekers een positief financieel effect voor 59 procent van de 'eigenaar-bewoners'.

Kosten van isolatie

Gemiddeld kost goede isolatie 19.000 euro per woning, exclusief subsidie. In Nederland is volgens CPB en TNO momenteel nog maar een minderheid van de huizen, zo'n 40 procent, goed of redelijk goed geïsoleerd.

Rob Aalbers, namens het CPB betrokken bij de studie, wijst erop dat isolatie ook ‘maatschappelijke baten’ heeft. Door lager gasgebruik daalt de CO2-uitstoot en wordt Nederland minder afhankelijk van buitenlandse gasleveranciers. 

Bovendien worden mensen met lagere inkomens minder kwetsbaar voor stijgingen van de gasprijs, zoals na de Russische inval in Oekraïne. 

Bronnen: CPB, ANP