background branding

Jongere in bijstand was vaak cliënt jeugdzorg

jong136_780.jpg

Jongeren met een achtergrond in de jeugdzorg doen, eenmaal volwassen, een groot beroep op de Wajong, bijstand en de zorg.

Gemeenten krijgen dus vaak opnieuw met dezelfde personen te maken, maar dan op een latere leeftijd. Dat meldt het Centraal Planbureau (CPB) maandag.

Vier van de tien jongeren met een bijstandsuitkering vielen als kind onder de jeugdzorg. De Wet langdurige zorg, de oude AWBZ, wordt zelfs voor 90 procent gebruikt door jongeren met een achtergrond in de jeugdzorg.

Rol van gemeenten

Gemeenten moeten zich volgens het bureau realiseren dat als ze niks doen, deze groep later weer bij ze aanklopt voor een uitkering. Wanneer (ex)jeugdzorgcliënten, ook na hun achttiende jaar, hulp krijgen van gemeenten, dan zijn die later minder geld aan ze kwijt.

Gemeenten krijgen het advies om meer samen te werken met scholen, vooral in het speciaal onderwijs, om problemen waar de doelgroep mee te maken heeft beter aan te kunnen pakken.

De grotere rol van gemeenten bij de zorg sinds 2015 biedt kansen om die groepen beter en uiteindelijk tegen lagere kosten te helpen, bijvoorbeeld door in de jeugdzorg al rekening te houden met het perspectief op werk.

Jeugdzorg

Ook binnen de jeugdzorg kan een integrale benadering volgens de onderzoekers waardevol zijn. Bij veel jongeren die gebruikmaken van jeugdzorg worden meerdere vormen van zorg ingezet, zoals een combinatie van ggz en thuisbegeleiding.

Bron: ANP