'Kloof sterke en zwakke ziekenhuizen groeit'

ziekenhuis.jpg

De kloof tussen financieel gezonde en minder presterende ziekenhuizen in Nederland wordt steeds groter. Van de 68 algemene ziekenhuizen scoren er vijftien een onvoldoende als het gaat om hun financiële prestaties, 28 ziekenhuizen scoren een acht of hoger. Dat concludeert accountants- en advieskantoor BDO in een rapport op basis van jaarverslagen.

Het gemiddelde rapportcijfer daalde van een 7,1 vorig jaar naar een 6,8 dit jaar. 'Ziekenhuizen die langdurig te maken hebben met achterblijvende financiële resultaten, lopen onverminderd risico failliet te gaan', aldus het kantoor.

'Zorgelijk'

De ziekenhuizen verdienden vorig jaar gezamenlijk 252 miljoen euro, 30 miljoen minder dan het jaar daarvoor. BDO noemt de verslechtering zorgelijk. Het risico bestaat dat er onvoldoende geld is voor noodzakelijke investeringen.

Hoewel de gemiddelde financiële prestatie van ziekenhuizen stabiliseert, groeit de kloof tussen financieel gezonde en minder presterende ziekenhuizen in Nederland. Van de 68 algemene ziekenhuizen scoren er 15 een onvoldoende als het gaat om hun financiële prestaties, 28 ziekenhuizen scoren een 8 of hoger. Dat concludeert BDO Accountants & Adviseurs op basis van zijn jaarlijkse Benchmark Ziekenhuizen.

Fuseren

Gemiddeld genomen verslechterden de rendementen en verbeterden de solvabiliteit en liquiditeit in de sector. Het gemiddelde rapportcijfer daalde van een 7,1 vorig jaar naar een 6,8 dit jaar.

Het gezamenlijke resultaat bedroeg in 2015 253 miljoen euro, 30 miljoen minder dan een jaar eerder. BDO noemt de teruggang in de resultaten van de ziekenhuizen zorgelijk. Het risico bestaat dat gemiddeld genomen onvoldoende marge wordt gemaakt om veranderingen te realiseren en noodzakelijke investeringen, waaronder innovatie, te financieren.

Ziekenhuizen die fuseerden, presteren het eerste jaar na de fusie meestal slechter. Bij zes van de negen ziekenhuizen die in 2014 of 2015 fuseerden, is de financiële positie verslechterd. Bij één ziekenhuis bleef de financiële prestatie gelijk. Twee gefuseerde ziekenhuizen slaagden erin direct hun financiële positie te verbeteren.

Bron: ANP