background branding

Makelaars schenden erecode – reactie demissionair minister van Binnenlandse Zaken

06-09-21-makelaars-aankoopmakelaars-uitzending-radar-ollongren-minister-reactie-ANP-428421311.jpg

In de uitzending van 6 september 2021 onthulde Radar dat aankoopmakelaars zich niet aan hun eigen erecode houden. Door bonussen op overbiedingen en onderling contact dragen zij bij aan een overspannen woningmarkt. Radar vroeg om een reactie aan Kasja Ollongren, demissionair minister van Binnenlandse Zaken. 

Reactie van minister Ollongren

Zoals aangegeven in mijn eerdere brief aan de Tweede Kamer maak ik me al langere tijd zorgen over wanpraktijken in het biedingsproces rond het aankopen van een woning. Ik heb de brancheorganisaties daarom in april al opgeroepen om het koopproces transparanter te maken. De door Radar geschetste situaties zijn schokkend en benadrukken de ernst van de situatie op dit moment. Ook vanuit de Vereniging Eigen Huis heb ik de afgelopen tijd dergelijke signalen ontvangen en dit was voor mij aanleiding om niet langer te wachten op initiatief van de sector, maar het voortouw te nemen in het zetten van concrete vervolgstappen.

Ik ben daarom momenteel al in gesprek met de brancheorganisaties en andere betrokken partijen om concrete afspraken te maken over een eerlijk, transparant en handhaafbaar koopproces. Daarbij stellen we regels op waar alle partijen in de markt zich aan dienen te houden. Omdat de gesprekken nog lopen kan ik geen uitspraken doen over de concrete uitkomsten.

Hieronder geef ik per onderwerp nog een reactie op de door u geschetste problematiek:

1. - Ontbindende voorwaarden: Ik vind het een zorgelijke ontwikkeling dat voorbehouden steeds vaker gebruikt worden als onderdeel van het biedingsproces in plaats van dat waar ze voor bedoeld zijn: het beschermen van de consument. Ik verken daarom inderdaad de mogelijkheid om voorbehouden van financiering en bouwtechnische keuringen standaard deel uit te laten maken van het koopcontract.

2. - Bescherming consument: Ik ben het met u en Vereniging Eigen Huis eens dat het ontbreken van regels een belangrijke oorzaak is van de wanpraktijken onder makelaars. Dat is de reden dat ik nu in gesprek ben over het opstellen van spelregels voor het aankopen van een woning. Daarbij zal ook gesproken worden over hoe deze spelregels (beter) gehandhaafd moeten worden (zie ook vraag toezicht en onafhankelijk tuchtrecht).

3. - Transparantie: Zoals aangegeven in mijn brief van 22 april ben ik het met u eens dat het biedingsproces transparanter moet worden. Welke informatie een consument/koper precies kan inzien tijdens en na het biedingsproces is ook onderwerp van gesprek met de sector.

4. - Courtage: Vanuit het oogpunt van prijsontwikkeling op de woningmarkt zijn dergelijke prijsopdrijvende strategieën onwenselijk. Tegelijkertijd zijn verkopers vaak op zoek naar makelaars en strategieën die een zo hoog mogelijke prijs opleveren. Zo lang de makelaar geen ander belang dient dan dat van zijn klant en hij transparant is over het verloop van het biedingsproces naar alle betrokkenen, staat het een makelaar vrij om zijn eigen prijs te bepalen.