Massaclaim tegen de staat om PFAS in de grond: dit zijn de gevaren

Pfas in Grond

Nederland heeft op sommige plekken te maken met vervuilde grond. PFAS in de grond kan een gevaar vormen voor de gezondheid van omwonenden. Langdurige blootstelling aan PFAS kan zelfs leiden tot het ontwikkelen van kanker. De Nederlandse Staat moet ingrijpen tegen de uitstoot en verspreiding van de PFAS-gifstoffen, vinden verschillende organisaties. Zij zijn van plan een massaclaim te starten tegen de overheid. 

Waarom een massaclaim?

Advocatenkantoor Knoops zet in op een grootschalige rechtszaak tegen de Nederlandse Staat namens tien organisaties. Het kantoor bereidt momenteel de rechtszaak voor. Het zijn onder andere het brandweerkorps Amsterdam-Amstelland en actiegroep SchipholWatch die zich scharen achter advocaat Geert-Jan Knoops, zijn team en deskundigen.

Wat is er aan de hand?

De advocaat en strafrechtdeskundige gaat naar verwachting deze week in gesprek met het ministerie van Infrastructuur en Klimaat, zo schrijft De Telegraaf. Knoops voert drie redenen op waarom er actie ondernomen moet worden tegen bedrijven die veel PFAS uitstoten, maar ook eigenaren van terreinen met PFAS in de grond krijgen hier waarschijnlijk mee te maken, zo vertelt hij in een gesprek met NPO Radio 1. 

Ook zijn er nieuwe ontwikkelingen binnen het mensenrechtelijk kader wat perspectief biedt voor een positieve uitkomst voor de organisaties. Zo wijst Knoops op de uitspraak in de klimaatzaak Urgenda in 2019 waarbij bepaald is dat een schoon milieu onderdeel is van het recht op leven. Ook de erkenning van het recht op schoon drinkwater is een punt dat opgevoerd zal gaan worden. Daarnaast zou er steeds meer PFAS worden gevonden in de grond en zou het filteren van water tot schoon drinkwater steeds duurder worden. Ook is het voor bepaalde organisaties steeds belangrijker om hun personeel te beschermen tegen PFAS en de daarbij horende gevolgen.

Wat zijn de gevolgen?

Na een winst van de belangenorganisaties zouden landeigenaren en bedrijven kunnen worden verplicht de grond te saneren en deze te ontdoen van de aanwezige PFAS in de grond. Momenteel is er nog geen saneringsplicht, dit zou dus kunnen veranderen na de ingediende claim. Ook zou de staat verplicht kunnen worden zich te houden aan bepaalde normen. 

Meer over