Meer duidelijkheid over omgang met patiëntengegevens

patientengegevens.jpg

Artsenorganisatie KNMG heeft zijn richtlijn aangepast om artsen meer duidelijkheid te geven over hoe ze moeten omgaan met medische gegevens.

Aanleiding is nieuwe regelgeving, zoals de nieuwe klachtenwet Wkkgz, de komst van de Jeugdwet en het gebruik van WhatsApp. Met de richtlijn in de hand moet het duidelijker worden voor artsen of zij patiëntgegevens mogen uitwisselen met gemeentes. Ook geeft het antwoord op de vraag wanneer de inspectiedienst IGZ recht heeft op inzage in patiëntendossiers.

Regels en aandachtsgebieden

Daarnaast krijgen artsen tips over wat ze beter wel en niet in geneeskundige verklaring kunnen zetten als een patiënt daar om vraagt. Artsen wordt in de nieuwe richtlijn ook duidelijk gemaakt welke regels en aandachtsgebieden gelden voor communicatie via bijvoorbeeld WhatsApp.

Bron: ANP