Meer hypotheekhouders 'aflossingsblij', maar ook nog veel actie nodig

aflossingsblij-campagne-krijgt-vervolg-780.jpg

Zo'n 90.000 mensen met een aflossingsvrije hypotheek weten inmiddels waar ze aan toe zijn aan het einde van de looptijd. Dat is een van de positieve resultaten van de campagne 'Word ook aflossingsblij', zo meldt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) donderdag. Desondanks blijven er ook nog zorgen. Daarom krijgt de campagne op 1 oktober een vervolg.

Radar heeft de afgelopen jaren herhaaldelijk aandacht besteed aan de risico's van aflossingsvrije hypotheken. Bekijk onder andere:

Lees ook dit artikel over de dossiervergelijking door Ikbenfrits.nl:

16% van mensen met aflossingsvrije hypotheek komt in de problemen

Vorig jaar kwamen de vier grote banken (ABN AMRO, ING, Rabobank en Volksbank) gelukkig in actie en lanceerden de campagne 'Word ook aflossingsblij'.

Ambitie: niemand in de problemen

'Aflossingsblij betekent: weten wat je doet als je aflossingsvrije hypotheek straks afloopt', zegt Ronald Veld van de NVB. 'De ambitie is dat geen enkele klant in de problemen komt met de betaalbaarheid van zijn aflossingsvrije hypotheek.'

inds banken twee jaar geleden aandacht voor de betaalbaarheid van aflossingsvrije hypotheken begonnen te vragen, zijn 350.000 klanten benaderd. Los daarvan losten 310.000 huizenbezitters in de afgelopen twee jaar extra af en zetten 30.000 hun hypotheek deels of volledig om in een hypotheekvorm met aflossing.

Sindsdien hebben de banken naar eigen zeggen met 60.000 persoonlijk benaderde klanten de aflossingsvrije hypotheek doorgenomen. Hierbij toetsten zij of de lasten hiervan ook in de toekomst betaalbaar blijven voor deze mensen.

Daarnaast werd bij nog eens 30.000 mensen de toekomstige betaalbaarheid van hun hypotheek vastgesteld via online tools.

6.000 mensen 'kunnen of willen' geen maatregelen

Van de 60.000 klanten die de banken persoonlijk spraken blijkt ruim de helft aan het einde van de looptijd hoogstwaarschijnlijk geen problemen te krijgen om de hypotheek te verlengen of te vernieuwen.

Voor zo'n 25.000 mensen was de conclusie dat ze maatregelen moeten nemen om niet in de problemen te komen. 6.000 van hen hebben dat inmiddels gedaan.

9.000 mensen gaven bij de banken aan dat ze nu geen maatregelen kunnen of willen nemen. De banken zeggen de komende periode aan de slag te gaan om ook deze klanten handelingsperspectief te bieden.

Tot nu toe vooral risicogroepen actief benaderd

In totaal benaderden de banken tot nu toe 350.000 mensen in het kader van de campagne. Hieronder vallen bijna alle 265.000 mensen die de banken vorig jaar hebben geïdentificeerd als klanten met een hoog risico - dus klanten die een grote kans hebben om aan het einde van de looptijd in de problemen te komen.

In een grafiek die de NVB donderdag ter beschikking stelde aan de pers is die groep te zien als het meest rechter 'bolletje': de groep klanten met de kortste resterende tijd om in actie te komen en het hoogste noodzaak tot inzicht / actie.

risicogroepen-aflossingsvrije-hypotheken-inschatting-dnb-2019.jpg
Bron: NVB
Inschatting potentieel risico voor houders aflossingsvrije hypotheek

In de grafiek is te zien dat deze groep nu nog 193.000 mensen telt, en dat de NVB een subgroep daarvan, die 41.000 mensen telt, beschouwt als mensen met het hoogste potentiële risico.

De NVB benadrukt dat het lastig is om op basis van deze eerste resultaten algemene conclusies te trekken voor het totale aantal mensen met een aflossingsvrije hypotheek, precies omdat deze eerste groep benaderde mensen met hun hoge risico niet per se representatief is voor het geheel.

Aflossing, stijgende woningwaarde en verhuizing

De vereniging constateert tevreden dat de groep mensen met een laag risico steeds groter wordt (in de grafiek: van 74% in 2018 tot 80% in 2019) terwijl de groepen met een hoger risico kleiner worden.

Als verklaring voor deze beweging noemt de NVB drie factoren:

  • Mensen lossen af.
  • Mensen zien hun woningwaarde stijgen.
  • Mensen verhuizen. (Wie verhuist kan nog maar maximaal 50% middels een aflossingsvrije hypotheek financieren.) 

Tevredenheid, maar ook zorgen

De banken zijn positief gestemd over de resultaten van het afgelopen jaar maar houden ook zorgen over de groep mensen die weet dat ze straks hun woonlasten mogelijk niet kunnen betalen, maar desondanks geen maatregelen treffen. Volgens de NVB hebben veel klanten nog de mogelijkheid om tijdig maatregelen te nemen, maar geldt wel: hoe eerder ze ermee starten, des te beter.

Er zijn ook klanten die nog niet weten of ze straks hun hypotheeklasten kunnen betalen. Door deze onwetendheid weten ze ook niet of er actie nodig is.

'Zorg dat je inzicht krijgt', zegt Ronald Veld. 'Ga met je bank in gesprek zodat je weet waar je aan toe bent en eventuele risico's kunt uitsluiten.' Die tip geldt niet alleen voor mensen met een bepaalde leeftijd, woonplaats of inkomsten, maar voor iederéén die nog niet weet waar hij aan toe is. 'Het is niet één type persoon dat in de problemen kan komen' zo benadrukt hij. 'Het kan iedereen zijn.'

Vandaar dat 'Word ook aflossingsblij' een vervolg krijgt. Ook het Verbond van Verzekeraars sluit zich er dit jaar bij aan. En waar de campagne tot nu toe vooral ging om bewustwording, zal het accent het komende jaar liggen op 'het echt in beweging krijgen van mensen'.

Kom nu in actie en check je eigen hypotheeksituatie

Over wat je zelf kunt doen heeft Radar de afgelopen anderhalf jaar al meerdere keren hulpartikelen gemaakt. We zetten veel tips en aandachtspunten voor je op een rij in dit artikel:

Wat moet je doen met je aflossingsvrije hypotheek?

Zie voor meer uitleg en tips:

Ruim miljoen hypotheken (deels) aflossingsvrij

DNB waarschuwde twee jaar geleden voor de problemen met de aflossingsvrije hypotheek. Toen bleek dat 55 procent van de Nederlandse hypotheekschuld (zo’n 1,1 miljoen hypotheken) op dat moment bestond uit (deels) aflossingsvrije leningen. Hiermee was een bedrag van 340 miljard euro gemoeid.

DNB verwacht dat tussen 2035 en 2038 voor ruim 700.000 huizenbezitters hun aflossingsvrije hypotheek afloopt.