background branding

Milieuorganisaties eisen direct verbod bijengif

bij_bloem312_02.jpg

Bestrijdingsmiddelen waarin het gif neonicotinoïde zit, moeten met onmiddellijke ingang worden verboden, want ze zijn ook funest voor bepaalde vogelsoorten.

Drie milieuorganisaties doen die oproep dinsdag aan het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb).

Bestrijdingsmiddelen

De bestrijdingsmiddelen zijn volgens Vogelbescherming Nederland, Natuur & Milieu en Greenpeace niet alleen zeer schadelijk voor bijen en andere insecten, maar ook voor verschillende vogelsoorten. Uit recent onderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen blijkt dat de vogelstand in glastuingebieden, waar met het gif wordt gewerkt, lager is dan in andere gebieden.

Rechter

Niet alleen schadelijke insecten, de zogenoemde plaagdieren, worden volgens de milieugroepen gedood, maar ook bijen, vlinders en weidevogels. Ze dreigen naar de rechter te stappen als het Ctgb de beslissing om bestrijdingsmiddelen met neonicotinoïde toe te laten, niet snel ongedaan maakt.

Update 10:01 uur: Oppervlaktewater

De drie milieuorganisaties pleiten voor een verbod op middelen waar het gif in zit, omdat het in grote hoeveelheden in het oppervlaktewater, zoals sloten en kanalen terechtkomt. In glastuinbouwgebieden zoals in Westland voldoet 85 procent van het oppervlaktewater niet aan de eisen voor de bescherming van het waterleven.

Bron: ANP