Minder bureaucratie voor huisartsen

dokternb.jpg

Huisartsen hebben belangrijke stappen gezet om de bureaucratie in de zorg terug te dringen en de verhoudingen met zorgverzekeraars te verbeteren.

Daarover hebben artsen, verenigd in de actiegroep 'Het Roer Moet Om', een akkoord bereikt met het ministerie van VWS, verzekeraars, patiëntenorganisaties en toezichthouders.

Effectieve maatregelen

Volgens de actiegroep bevatten de nieuwe afspraken veel effectieve maatregelen om 'onzinnige bureaucratie' in de huisartsenpraktijk fors terug te dringen. Zo verdwijnen 'overbodige herhaalformulieren' en wordt er zo veel mogelijk gewerkt met alleen verwijsbriefjes, aldus huisarts Peter de Groof, een van de initiatiefnemers van de actiegroep. Ook het 'verstikkende controlesysteem' om kwaliteit te meten is aanzienlijk vereenvoudigd.

Radar maakte hierover een uitzending, bekijk deze hier.Update 5 oktober, 12:17 uur: Huisartsen en zorgverzekeraars lagen al jaren met elkaar overhoop

Ze eisten dat huisartsen gelijkwaardig moeten kunnen onderhandelen met grote zorgverzekeraars. Huisartsen en zorgverzekeraars lagen al jaren met elkaar overhoop wegens scheve machtsverhoudingen.Vorige maand gaf de Autoriteit Consument & Markt (ACM) huisartsen en andere zorgverleners al meer ruimte om samen te werken bij de onderhandelingen met verzekeraars. De kartelwaakhond zal niet onmiddellijk zwaar geschut inzetten als de samenwerking onverhoopt een overtreding van de mededingingsregels oplevert. Huisartsen vinden dat zij niet onder onder de Mededingingswet horen te vallen. Ze voelen zich gedwongen contracten af te sluiten waar ze niet achter staan.

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) is tevreden over de afspraken die zijn gemaakt over de huisartsenzorg. 'We zijn weer met elkaar in gesprek en er is een goede basis voor samenwerking', zegt André Rouvoet, voorzitter van de koepelorganisatie.

Volgens hem is er meer erkenning gekomen voor elkaars rollen en verantwoordelijkheden. 'We delen drie belangrijke uitgangspunten: samenwerken in gelijkwaardigheid, terugdringen van onnodige bureaucratie en transparantie over kwaliteit van zorg. Van daaruit hebben we concrete veranderingen afgesproken die bijdragen aan behoud en verdere verbetering van de huisartsenzorg voor 17 miljoen verzekerden', aldus Rouvoet.

Bron: ANP