Ministerie vindt het onderwerp minder vlees eten te 'politiek gevoelig'

vlees.jpg

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft een oproep om minder vlees te eten geschrapt uit een campagne die burgers ertoe moet bewegen meer klimaatbewust te leven. Dat gebeurde in ruggespraak met het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Volgens de ministeries ligt het onderwerp minder vlees eten te 'politiek gevoelig'.

Dat blijkt volgens de Volkskrant uit documenten die dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) heeft opgevraagd over 'Iedereen doet wat'. In deze in 2019 begonnen publiekscampagne geeft de overheid informatie aan burgers over wat zij zelf kunnen doen tegen de klimaatopwarming, zoals het huis isoleren, vaker de auto laten staan en een warmtepomp installeren.

Grote bijdrage aan klimaatopwarming

Ook wordt aangeraden vaker voedsel van het seizoen te eten en minder te verspillen. Wat er niet in staat, is een oproep om minder vlees te eten terwijl de consumptie van dierlijke eiwitten een grote bijdrage levert aan de klimaatopwarming. Uit stukken over de totstandkoming van de campagne die Wakker Dier in handen kreeg, blijkt dat minder vlees eten aanvankelijk wel tot de doelen behoorde. Maar in april 2019 werd dit onderwerp op initiatief van EZK van de lijst gehaald.

De ministeries van EZK en LNV zeggen dat minder vlees eten bij de aftrap van de campagne niet werd meegenomen, omdat gevreesd werd dat er maatschappelijke weerstand tegen kon zijn. Bovendien wilde het ministerie van LNV graag concrete handvatten kunnen aanreiken. Omdat consumenten door minder vlees te eten wel makkelijk duurzamer kunnen leven is het thema in december 2019 alsnog toegevoegd.

Zwartgelakte informatie

Tot nog toe zou Wakker Dier slechts een deel van de opgevraagde documenten hebben gekregen en veel van de geleverde informatie zou zwartgelakt zijn. 'We willen weten wie er verantwoordelijk was voor deze besluiten en of er lobby van de vleessector in het spel was', aldus Anne Hilhorst van Wakker Dier. Over de opgevraagde documenten wordt nog een juridische strijd gevoerd.

Het ministerie van LNV weerspreekt dat een lobby een rol had in de keuze om aanvankelijk niet over vleesconsumptie te beginnen. De lijn van het kabinet was volgens een woordvoerder al langer dat mensen een balans moeten vinden in dierlijke en plantaardige eiwitten, en daar is in deze campagne ook op aangedrongen. Overigens was minder vlees eten volgens het ministerie nooit het belangrijkste thema, zoals Wakker Dier stelt, omdat het idee was dat er meerdere tips centraal stonden. 

Eigen onderzoek

De tegenstrijdigheden tussen politieke acties en het beleid om klimaatverwarming tegen te gaan wordt ook duidelijk doordat de Europese Unie zo'n 60 miljoen euro uitgeeft aan reclames voor vlees- en zuivelproducten. Dit terwijl het officiële EU-beleid is dat we daar met z'n allen minder van moeten eten vanwege de impact op het klimaat. Voor ons eigen onderzoek vroegen we via een poll: vind jij het oké dat reclames voor vlees en zuivel van belastinggeld worden betaald? Deze uitkomst was duidelijk: dat kan absoluut niet. 

Bron: ANP / MediaWatch