background branding

Mondzorg in basispakket kost 1,2 miljard

mondzorg_780_1207.jpg

Als de mondzorg voor verzekerden van achttien jaar en ouder in het basispakket komt, gaat dat de overheid 1,2 miljard euro kosten. Eigenlijk stijgen de uitgaven voor de zorgverzekeringswet (Zvw) met 1,9 miljard, maar daarvan gaan de verzekerden 700 miljoen euro zelf betalen wegens het eigen risico.

Dat berekende het Centraal Planbureau (CPB) voor het jaar 2018 op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid. Door de verschuiving naar het basispakket kunnen de premies van de aanvullende verzekeringen voor mondzorg omlaag.

Mondzorg in basispakket

Tot nu toe zit alleen voor jongeren tot achttien jaar de mondzorg in het basispakket. Het gaat daarbij om de periodieke controle, maar ook om bijvoorbeeld zenuwbehandelingen en het trekken van tanden en kiezen. Sommige implantaten, bruggen en kronen vallen er niet onder. Voor volwassenen zit alleen de zorg voor kaak- en mondziekten in het basispakket.

Meer gebruik mondzorg

De onderzoekers verwachten dat mensen die nu geen aanvullende verzekering hebben voor mondzorg en het eigen risico hebben opgebruikt, meer mondzorg gaan gebruiken. Daarentegen zullen mensen die nu wel aanvullend zijn verzekerd en nog eigen risico over hebben, minder mondzorg gebruiken. Ook verwacht het CPB bij opname van mondzorg voor volwassenen in het basispakket een inhaalslag, die echter tijdelijk zal zijn.

Volgens de associatie van Nederlandse tandartsen (ANT) gaan honderdduizenden ouderen die nog zelfstandig wonen, niet meer naar de tandarts. Ze kunnen niet meer naar de praktijk komen of ze hebben geen geld voor een aanvullende verzekering en kunnen de behandelingen niet betalen. De ANT vindt dat mondzorg voor ouderen collectief moet worden betaald, net als de jeugdmondzorg.

Bron: ANP