background branding

Veranderingen in het basispakket in 2017

zorgbericht.jpg

In 2017 verandert het basispakket in de zorgverzekering weer. Wat houden deze veranderingen in? Radar zet de veranderingen voor je op een rij.

Plastische chirurgie

Plastische chirurgie wordt deels weer vergoed. Het gaat om cosmetische behandelingen als ooglidcorrecties, borstcorrecties en besnijdenis bij mannen. Wel moet er een medische noodzaak zijn om de behandeling volledig vergoed te krijgen.

Radar heeft problemen met de vergoeding van medisch noodzakelijke plastische chirurgie uitgebreid aangekaart in januari en maart van dit jaar.

Verblijf in zorginstelling

Mensen die verblijven in een zorginstelling na bijvoorbeeld een kort ontslag uit het ziekenhuis krijgen de bijkomende kosten vergoed. De vergoeding is alleen beschikbaar als de patiënt om medische redenen tijdelijk niet thuis kan wonen. De vergoeding kan eventuele kosten voor spoedeisende hulp voorkomen, wanneer een patiënt toch te vroeg naar huis gaat. Ook hoeven mensen door deze maatregel niet onnodig lang in een ziekenhuis te blijven.

Kunsttanden

De leeftijd tot waarop kunsttanden vergoed worden gaat omhoog. Volgend jaar hebben jongeren tot en met 22 jaar recht op een vergoeding. Eerder was dat nog tot en met 18 jaar. Gebleken is dat de kaak vaak nog niet volgroeid is met 18 jaar. En in een onvolgroeide kaak kunnen nog geen kunsttanden worden geplaatst. Er werden dan ook vaak geen kunsttanden geplaatst. Wel is gesteld dat de vergoeding alleen geldt voor jongeren die al snij- en hoektanden mistten voor hun 18e levensjaar. 

Etalagebenen

Mensen die last hebben van vernauwde bloedvaten in de benen (etalagebenen) kunnen rekenen op een vergoeding. De vergoeding zal betrekking hebben op de hoeveelheid fysiotherapiebehandelingen. Na onderzoek is gebleken dat fysiotherapie helpt om de doorbloeding in de benen te verbeteren. Om die reden worden 37 behandelingen per jaar vergoed. De eerste twintig behandelingen waren eerder nog voor eigen rekening.

NIPT

De Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) is vanaf 1 april 2017 beschikbaar voor alle vrouwen in Nederland. Door NIPT kan worden vastgesteld of een foetus een chromosoomafwijking heeft. Op dit moment komt slechts een beperkt aantal vrouwen in aanmerking voor de test. Vanaf volgend jaar kan iedere zwangere vrouw getest worden, ongeacht of er een verhoogde kans is op een van de syndromen. De test wordt deels vergoed. Er moet wel een eigen bijdrage van 175 euro betaald worden.

Basispremie

Verder zal de basispremie iets stijgen. Volgend jaar ben je met het standaard eigen risico van 385 euro gemiddeld 103 euro per maand kwijt aan je basisverzekering. De uiteindelijke hoogte van de verschillende zorgpolissen wordt uiterlijk 19 november bekendgemaakt. Zorgverzekering Informatie Centrum heeft alvast een actueel overzicht gemaakt van de hoogte van de premies.

Bron: Zorgverzekering Informatie Centrum / Zorgwijzer