Nieuwe longcovidvragenlijst moet onduidelijkheid over definitie longcovidpatiënt oplossen

29042022-long-covid.jpg

Extreme vermoeidheid, benauwdheid en concentratieproblemen. Long covid kent in totaal meer dan tweehonderd symptomen en blijft hierdoor lastig om goed te herkennen en behandelen. Onderzoekers van de universiteit van Birmingham hebben nu een nieuwe vragenlijst ontwikkeld die de diagnose en behandeling moet verbeteren. 

De Symptom-Burden Questionnaire for Long COVID (SBQ-LC) verscheen woensdag in het medisch-wetenschappelijke tijdschrift BMJ. Met deze nieuwe gestandaardiseerde vragenlijst kunnen de symptomen en de impact hiervan op het dagelijks leven van patiënten met long covid beter in kaart worden gebracht. 

Geen eenduidige definitie van long covid

Ieder onderzoek dat nu naar long covid is gedaan, is op een andere manier opgezet en verschilt dan ook in de uitkomst: de definitie van 'de longcovidpatiënt' verschilt per onderzoek en per vragenlijst. De symptomen waarnaar gevraagd wordt zijn dus ook niet eenduidig. Patiënten gaven eerder al aan dat ze op bestaande vragenlijsten niet alle symptomen die ze ervaarden konden aangeven. 

De vragen werden ontwikkeld in samenspraak met 13 longcovidpatiënten en 10 artsen en werden vervolgens getest door 274 longcovidpatiënten. De 131 vragen tellende lijst is verdeeld in zestien categorieën, zoals geheugen, slaap, ademhaling of pijn. Ook de impact van de symptomen op het dagelijks leven wordt meegenomen in de lijst. 

Toepassing van de vragenlijst

Bij wereldwijd gebruik van deze gevalideerde vragenlijst zou onderzoek naar long covid verbeterd kunnen worden. Resultaten over de hele wereld kunnen dan makkelijker met elkaar worden vergeleken. 

Jako Burgers, huisarts en namens het Nederlands Huisartsen Genootschap betrokken bij de in maart verschenen multidisciplinaire richtlijn Langdurige klachten na COVID-19, meent dat de lijst vooral zinvol is voor onderzoekers of de kleine groep complexe patiënten in de revalidatiezorg. Gebruik in de huisartsenpraktijk is volgens hem onwaarschijnlijk. ‘De vragenlijst bestaat uit 131 items, dat is veel te omvangrijk voor gebruik in de praktijk.’

Bron: NRC Handelsblad