Ombudsman onderzoekt gijzeling van wanbetalers

'Wanbetalers krijgen onvoldoende kansen om boetes te voldoen op afbetaling', zegt SP-Kamerlid Nine Kooiman donderdag in de Volkskrant. Radar besteedde op 19 januari aandacht aan de strenge sancties die volgen na openstaande verkeersboetes.

Mensen die bijvoorbeeld hun APK vergeten en niet betalen voor de boete die daarop volgt, kunnen worden opgepakt.

'Onvermurwbaar'

Dit overkomt Wouter Meupelenberg. Hij wil net boodschappen doen als de politie bij hem op de stoep verschijnt: er staan nog twee verkeersboetes open. 'De agenten zijn onvermurwbaar', vertelt meneer Meupelenberg. Hij wordt meegenomen en in de cel gezet.

Betalingsregeling

Meupelenberg wil de boetes wel betalen, maar kan dat gewoonweg niet. Voor dwangsommen is alleen in uitzonderlijke gevallen een betalingsregeling mogelijk. Staatssecretaris Teeven zegt dit jaar nog met een wetswijziging te komen waarin het mogelijk is bedragen vanaf 225 euro in termijnen te betalen.

Kooiman vreest dat dit het probleem niet oplost: 'mensen met een bijstandsuitkering van 960 euro kunnen zo'n bedrag niet betalen'. Kooiman pleit dan ook voor een betalingsregeling voor wanbetalers.

Afgekeurd

Rechters kunnen op verzoek van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) besluiten een wanbetaler achter de tralies te zetten. 95 procent van deze verzoeken wordt afgekeurd, omdat het CJIB en het Openbaar Ministerie (OM) hun dossiers niet op orde hebben. Per jaar zijn er dan nog enkele duizenden gevallen waarin de rechter toch instemt met gijzeling.

Onderzoek

De Nationale ombudsman is een onderzoek gestart naar de problematiek. PvdA-Kamerlid Jeroen Recourt hoopt dat de ombudsman de onderste steen boven kan krijgen. 'De rechters zijn kritisch, maar het mag nog kritischer', zegt hij in de Volkskrant. Rechters zullen in hun eigen onderzoek volgens Recourt zelden hun fouten toegeven.

Bron: de Volkskrant / Radar