Onderzoek naar verdwijnen blauwe envelop

envelop.jpg

De Nationale ombudsman begint een onderzoek naar aanleiding van klachten over het verdwijnen van de papieren brief van de Belastingdienst.

Veel mensen hebben zorgen over de plannen om alle communicatie met de fiscus te digitaliseren.

Verwachting

Het onderzoek spitst zich vooral toe op de vraag of de Belastingdienst heeft voldaan aan wat mensen redelijkerwijs mogen verwachten bij het invoeren van verplicht elektronisch berichtenverkeer. Dat heeft de organisatie Nationale ombudsman woensdag laten weten.

Klachten

De ombudsman heeft sinds half november ruim vierhonderd klachten gekregen over het verdwijnen van de blauwe envelop. Verantwoordelijk staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën kwam overigens eerder deze week bevreesde mensen tegemoet. Mensen die geen computer of internet hebben, digibeet zijn of niemand kennen die kan helpen, kunnen toch een papieren brief van de Belastingdienst krijgen.

Dienstverlening

De Belastingdienst zegt dat zij het onderzoek van de ombudsman met vertrouwen tegemoetziet. De dienst hoopt dat het onderzoek bijdraagt aan 'een nog betere' dienstverlening. Met de ombudsman is goed overleg over signalen uit de samenleving. De Belastingdienst zegt voortdurend aanpassingen te doen.

Belangrijke eerste stap

De Belastingdienst beschouwt de digitalisering als een belangrijke eerste stap in de verbetering van de dienstverlening naar belastingplichtigen en personen die recht hebben op toeslagen. Het moet de 'complexe stroom' aan blauwe brieven, die de belastingbetaler jaarlijks ontvangt, vervangen.

Modernisering

De dienst benadrukt dat voor deze modernisering vijf tot zeven jaar is uitgetrokken. Er is een breed netwerk van maatschappelijke organisaties bij betrokken, die mensen kunnen helpen.

Bron: ANP