background branding

Oppositie positief over ouderenmanifest

ouderen-780.jpeg

Het ouderenmanifest dat SP, CDA en ChristenUnie en een aantal maatschappelijke organisaties dinsdag uitbrachten is door een flink deel van de oppositie warm ontvangen. PVV en SGP sloten zich onmiddellijk aan. PvdA, GroenLinks en 50PLUS reageren terughoudender. Zij steunen de strijd tegen eenzaamheid en gebrekkige ouderenzorg, maar vinden ook dat mensen met een voltooid leven voor sterven moeten kunnen kiezen.

D66, dat heeft voorgesteld dat iemand met een 'voltooid leven' dat voortaan mag beëindigen, legt het 'zilveren pact' uit als een opening in het verzet tegen dat voorstel. Voorman Alexander Pechtold leest in het manifest dat CDA, CU en SP niet meer principieel tegen de beëindiging van een 'voltooid leven' zijn gekant. Volgens de ChristenUnie heeft hij dat verkeerd begrepen. De CU hoopt het wel met D66 eens te worden over extra investeringen in ouderenzorg.

SP en PVV minder enthousiast

De PVV 'steunt dit plan natuurlijk ook', stelt Geert Wilders. Na de christelijke partijen zijn SP en PVV het minst enthousiast over het voltooid-levenvoorstel van D66'er Pia Dijkstra. De SP wees dat regelrecht af, de PVV reageerde met veel reserve. Maar de handtekening van de PVV onder het 'zilveren pact' betekent niet dat zij zich definitief uitspreekt tegen een zelfgekozen dood voor mensen die hun leven voltooid achten, benadrukt de partij.

De ondertekenaars van het pact pleiten onder meer voor een coördinerend minister voor ouderenbeleid en het stimuleren van mantelzorg. Zij willen ouderen een fijner leven geven om zo te voorkomen dat het voor hen als voltooid voelt en ze naar levensbeëindiging gaan verlangen. De ChristenUnie, Omroep MAX en ouderenorganisatie KBO-PCOB namen vorig jaar het initiatief tot het manifest, dat op internet ondertekend kan worden.

Kabinetsvoorstel nog niet in zicht

Volgens CU-voorman Gert-Jan Segers zullen de meningen over de de beëindiging van voltooid leven blijven verschillen. 'Maar waar we elkaar wel zouden kunnen vinden, is in een inzet voor een samenleving waarin ouderen gezien en gewaardeerd worden.'

Zowel Dijkstra als VVD-minister Edith Schippers (Volksgezondheid) werkt aan een voltooid-levenwet, al kan een kabinetsvoorstel nog lang op zich laten wachten.

Bron: ANP