Overheidsbeleid nadelig voor middeninkomens

overheidsbeleid780.jpg

Het beleid van de overheid om het inkomen van huishoudens via uitkeringen, belastingen en publieke voorzieningen te herverdelen, pakt nadelig uit voor de middeninkomens.

Huishoudens met een inkomen tussen de 25.000 en 45.000 euro per jaar zijn gemiddeld meer geld kwijt dan ze ontvangen. Dat meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) donderdag.

Minder profiteren van overheidsbijdragen

Middeninkomens maken minder gebruik van zorg dan lagere inkomens. Ten opzichte van de hogere inkomens betalen ze weliswaar minder belasting, maar ze profiteren minder dan deze groep van overheidsbijdragen aan hoger onderwijs, cultuur en recreatie. Daardoor dragen ze elk jaar door middel van belastingen en accijnzen meer geld af dan het voordeel dat ze genieten via uitkeringen en publieke voorzieningen.

Bijna 20.000 euro per jaar

De cijfers uit het rapport gaan over 2014. Nederlandse huishoudens droegen dat jaar in totaal 247,5 miljard euro af aan de overheid en kregen daar 253,6 miljard euro voor terug. Groepen voor wie de herverdeling het beste uitpakte, waren ouderen in een zorginstelling, mensen met een bijstands- of arbeidsongeschiktheidsuitkering, gepensioneerden en jongeren tot 24 jaar.

Behalve bij de laatste groep, ging het om tienduizenden euro's per huishouden. Een samenwonend paar tussen de 25 en 44 jaar in loondienst en met twee kinderen, leverde gemiddeld bijna 20.000 euro per jaar in. Normaal gesproken, 'verdient' deze groep dat op latere leeftijd terug als ze zelf gepensioneerd en mogelijk hulpbehoevend is.

Bron: ANP