background branding

Patiënt koopt donornier in buitenland

Orgaanhandel vindt ook in Nederland plaats, meldt de Volkskrant. Twee patiënten hebben toegegeven dat zij in Nederland hebben betaald voor een donornier, wat verboden is. Andere patiënten gaan naar het buitenland voor commerciële orgaantransplantatie.

Het Erasmus MC in Rotterdam ondervroeg 241 zorgverleners die nierpatiënten behandelen. Bijna de helft van hen kent 1 tot 4 patiënten die in het buitenland een niertransplantatie heeft ondergaan. 65 zorgverleners denken dat de nier is gekocht en 31 zijn daarvan overtuigd.Afkomstig van geëxecuteerde gevangenen

Een orgaan kost zo'n 6.000 tot 100.000 dollar. Patiënten reizen af naar bijvoorbeeld het 'goedkope' Pakistan of India, Colombia en China. In dat laatste land zijn de wachttijden het kortst omdat organen afkomstig zijn van geëxecuteerde gevangenen.

Criminoloog Ambagtsheer vindt het te ver gaan om het verplicht te stellen dat het medisch beroepsgeheim doorbroken wordt bij vermoedens van illegale orgaanhandel, maar dit zou wel anoniem gemeld moeten kunnen worden. 'Zorgverleners zouden het aan de politie moeten kunnen melden zonder dat de identiteit van de patiënt bekend wordt.'

Namen van artsen, ziekenhuizen en bemiddelaars die bij illegale transplantaties betrokken zijn, zouden bij een centraal meldpunt neergelegd moeten kunnen worden. Hiervoor moet de patiënt wel toestemming geven, of de wet moet worden veranderd, aldus Ambagtsheer.

Bron: ANP Mediawatch / Volkskrant