background branding

Pensioenfonds ABP staat er nog slechter voor

abp_780.jpg

Nederlands grootste pensioenfonds ABP is er in de eerste maanden van dit jaar nog slechter voor komen te staan.

Volgens bestuursvoorzitter Corien Wortmann-Kool is de zogeheten dekkingsgraad eind februari 'in de buurt van de 90 procent' beland.

Ze zei dat in een interview in De Telegraaf van vrijdag. Ambtenarenfonds ABP en ook het grote zorgfonds PFZW waarschuwden in januari al dat ze in 2017 mogelijk de pensioenen moeten verlagen. Een dergelijk scenario speelt waarschijnlijk voor meer fondsen. Dit komt doordat hun financiële positie door de lage rente en allerlei regels om voldoende buffers aan te houden flink onder druk staat.

Dekkingsgraad

De dekkingsgraad geeft aan in hoeverre een fonds aan zijn toekomstige verplichtingen kan voldoen. Een score van 90 procent betekent dat de financiële positie van ABP momenteel fors onder het vereiste niveau zit. Het besluit of er wel of niet gekort gaat worden wordt pas eind dit jaar genomen. Daarvoor wordt dan gekeken naar de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen twaalf maanden.

Wortmann-Kool uitte in de krant ook haar zorgen over de langere termijn: 'Wij houden er ook rekening mee dat we echt een aantal jaar nog met lage rentes te maken hebben.'

Toekomst

Het is daarbij ook maar de vraag of ABP erin slaagt zijn verwachtte rendement op beleggingen van bijna 6 procent per jaar vol te houden, aangezien de groei van de wereldeconomie terugloopt. 'In onze toekomst houden we rekening met scenario's', zei Wortmann-Kool daarover. 'Het goed-weer-scenario, dat zit er niet in. En de kans dat we opschuiven richting het slechtere scenario de komende jaren, die is er.'

Bron: ANP