background branding

Onderwijs vraagt kabinet om pensioensteun

abp_02.jpg

Het kabinet dient werknemers in het onderwijs te compenseren bij een eventuele stijging van de pensioenpremie.

Dat schrijven de sociale partners (vakbonden en werkgeversorganisaties) in het onderwijs dinsdag in een brief aan de regering.

Loonakkoord

Daarin wijzen de vertegenwoordigers in het onderwijs op het onlangs gesloten loonakkoord voor ambtenaren. Die wordt daarin een loonsverhoging toegezegd, die voortkomt uit een lagere premie van pensioenfonds ABP. Dat fonds zou echter op het punt staan de premies te verhogen. 'De (hoge)scholen, universiteiten en onderzoeksinstellingen hebben in dat geval onvoldoende arbeidsvoorwaardelijke ruimte om deze premiestijging te financieren', aldus de partijen.

Kosten

Zij zien daarom één oplossing: 'Dat het kabinet de daarmee gemoeide kosten voor zijn rekening neemt. Zonder financiële dekking van dit risico is een voor alle partijen bevredigend cao-resultaat in de onderwijssectoren nagenoeg onmogelijk', aldus de ondertekenaars.

Bron: ANP