'Pensioenfondsen hebben nog een lange weg te gaan'

pensioenen-portomonnee.jpg

Het gaat iets beter met de grote pensioenfondsen in Nederland, maar een verhoging van de pensioenen zit er voorlopig nog niet in. Op basis van hun huidige financiële situatie kunnen de fondsen ook niet uitsluiten dat er in 2018 of daarna nog gekort moet worden op de pensioenuitkeringen.

'We zijn met onze financiële positie nog steeds niet op het niveau waar we willen staan', aldus voorzitter Corien Wortmann-Kool van ambtenarenfonds ABP. 'De komende jaren is dekkingsgraadherstel hard nodig om een verlaging van pensioenen te voorkomen', zo formuleert zorgfonds PFZW de situatie. Metaalfondsen PME en PMT kwamen in hun kwartaalberichten vrijdag met een vergelijkbare boodschap.

Gesneden in pensioenen

Afgelopen jaar leek het er lang op dat er mogelijk nu al gesneden moest gaan worden in de pensioenen. Dat kwam vooral door de aanhoudend lage rente. Pas eind december werd duidelijk dat korten niet nodig was: enerzijds krabbelde de rente weer wat op, anderzijds beleefden de aandelenmarkten na de verkiezing van Donald Trump tot Amerikaanse president een flinke opmars.

ABP eindigde het jaar met een actuele dekkingsgraad van afgerond 97 procent, bijna 6 procentpunt hoger dan de score waarop de financiële graadmeter zich drie maanden eerder bevond. PMT kwam ook tot 97 procent, PME moest het doen met een stand van 96 procent. PFZW kon volgens de becijferingen aan dik 95 procent van zijn verplichtingen voldoen. BpfBOUW, waarmee het al langer wat beter gaat, ging 2016 uit met een score van ruim 110 procent.

Oplossing

Blijvend probleem is dat de manier waarop de fondsen hun financiële positie moeten berekenen nog steeds erg afhankelijk is van de grilligheid van de renteontwikkeling. PMT-voorzitters Jan Berghuis en Benne van Popta roepen de politiek in Den Haag daarom nogmaals op om met een oplossing te komen. 'Het kabinet kan hiervoor niet de ogen sluiten. Er zijn partijen die over de rekenrente praten, maar wij zien nog geen concrete voorstellen.'

Of het voor fondsen nodig is om in 2018 te snijden in de pensioenen en de pensioenopbouw wordt pas over ongeveer twaalf maanden beoordeeld.

Bron: ANP