Reactie ACM op terugleververgoedingen

ANP-327747298.jpg

Naar aanleiding van de uitzending van 24 oktober waarin aandacht wordt besteed aan salderen, legde Radar vragen voor aan ACM over de terugleververgoedingen die energiemaatschappijen bieden. ACM heeft schriftelijk geantwoord.

De ACM heeft eerder al gezegd dat leveranciers zouden moeten salderen bij de jaarlijkse eindafrekening, maar dat de regels hierover onduidelijk zijn. Minister Jetten heeft in een antwoord op Kamervragen bevestigd dat het de bedoeling is dat er per jaar gesaldeerd wordt. Dat is hoe de salderingsregeling destijds is opgezet en ook altijd is toegepast. Omdat nu niet expliciet in de wetgeving staat dat salderen jaarlijks moet wordt het woordje ‘jaarlijks’ toegevoegd in de het salderingsartikel in de Elektriciteitswet. Dit betekent dat salderen over een andere periode (bijvoorbeeld per maand) niet mag. Omdat deze aanpassing in de wetgeving nog niet is doorgevoerd en er in de wetgeving nu dus nog niet expliciet staat dat salderen per maand niet mag, kan de ACM hier nog niet op handhaven. Wij vinden dus nog steeds dat leveranciers bij de jaarlijkse eindafrekening zouden moeten salderen omdat dit wordt beoogd met de wet, maar kunnen dat op basis van de huidige wettekst niet afdwingen.

Hoe kan het dat Budget Energie/NLE ondanks uitspraken van de ACM en minister Jetten nog altijd maandelijks salderen?

Zie bovenstaande toelichting. Hoewel het de bedoeling van saldering in de wet is dat leveranciers salderen op de jaarlijkse eindafrekening kan de ACM dit op basis van de huidige regelgeving niet afdwingen. Hiervoor is een – al aangekondigde – wetswijziging door het ministerie nodig.

Zijn jullie van mening dat klanten van Budget Energie / NLE - als het wettelijk verboden is om maandelijks te salderen - gecompenseerd moeten worden voor de reeds opgewekte stroom van de afgelopen maanden?

Hoewel het de bedoeling is dat leveranciers salderen op de jaarlijkse eindafrekening kan de ACM dit op basis van de huidige wettekst niet afdwingen. Hiervoor is een – al aangekondigde – wetswijziging door het ministerie nodig. Ook als de wettekst is aangepast kan de ACM geen compensatie af dwingen met terugwerkende kracht. In algemene zin heeft de ACM niet de bevoegdheid om een financiële compensatie voor consumenten op te leggen bij een leverancier. Daarvoor zal de consument naar de rechter moeten stappen.

Energieleveranciers moeten een ‘redelijke terugleververgoeding’ betalen voor consumenten die meer stroom terugleveren dan ze verbruiken. Wat is jullie definitie van een redelijke terugleververgoeding?Komen de teruglevertarieven van Essent (5,5 cent per kwh), Eneco (9 cent per kwh) en Vattenfall (16,8 cent per kwh) - bij een variabel contract - volgens jullie in de buurt van een redelijke terugleververgoeding?

Het is allereerst belangrijk aan te geven dat de terugleververgoeding bij salderen op jaarbasis pas in beeld komt als een consument met zonnepanelen meer energie invoedt dan er tijdens de hele salderingsperiode wordt gebruikt. Voor een gemiddeld huishouden van 4 personen met 10 zonnepanelen of minder is de terugleververgoeding over het algemeen niet van belang, omdat er in totaal niet meer energie wordt opgewekt dan er gemiddeld wordt gebruikt. Pas als een huishouden meer dan ca. 10 zonnepanelen heeft en dus in totaal méér energie opwekt dan er in totaal wordt verbruikt is de hoogte van de terugleververgoeding van belang.

Of een tarief redelijk is hangt onder meer af van marktomstandigheden en inkoop/verkoopstrategieën van leveranciers. Wat precies een redelijke terugleververgoeding is is momenteel niet ingevuld en dit is ook niet wettelijk geregeld. De minister heeft in een eerdere Kamerbrief wel aangegeven mogelijk bij komende wetswijziging wel te regelen dat de terugleververgoeding minimaal 80% van het leveringstarief moet zijn (tot een bepaald maximum).

Wat kunnen consumenten doen die nog altijd te maken hebben met maandelijks salderen? Wat kunnen consumenten doen die geen redelijke terugleververgoeding krijgen van hun energiebedrijf?

Klanten die het niet eens zijn met de manier waarop hun leverancier de salderingsregeling toepast of die van mening zijn dat een teruglevertarief niet redelijk is kunnen hierover altijd een klacht indienen bij hun leverancier. Als deze klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost kunnen klanten de klacht voorleggen aan de Geschillencommissie waar iedere leverancier bij aangesloten is.