background branding

RIVM: Maatregelen tegen alcoholgebruik

alcoholgebruik.jpg

Om de hoge kosten van alcoholgebruik te drukken, adviseert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) om mensen minder te laten drinken. Volgens het RIVM is dat te realiseren door accijnsverhogingen, een beperking van het aantal verkooppunten en een totaalverbod op alcoholreclame en -sponsoring.

Alcoholgebruik kost de Nederlandse samenleving jaarlijks miljarden. Dat heeft het RIVM berekend in opdracht van de Tweede Kamer. In 2013 kwam het saldo van baten en lasten uit op 2,3 tot 2,9 miljard euro negatief, aldus het RIVM in een maandag gepubliceerd onderzoek.

Kosten door ziekteverzuim

Kosten door alcoholgebruik kunnen bijvoorbeeld ontstaan door een lagere arbeidsproductiviteit als gevolg van ziekteverzuim, door inzet van politie en justitie, en door verkeersongevallen. Deze kosten zijn verminderd met de baten van alcoholgebruik, bijvoorbeeld in de vorm van accijnzen voor de overheid. De onderzoekers hebben ook het geluksgevoel dat consumenten kunnen ontlenen aan alcohol in het onderzoek meegenomen en in geld uitgedrukt.

Bijdrage maatregelen

'Op de lange termijn, over een periode van vijftig jaar, levert een accijnsverhoging van 50 procent tussen de 14 en 20 miljard euro op, een accijnsverhoging van 200 procent 37 tot 47 miljard euro', berekende het RIVM. Als 10 procent van de verkooppunten wordt gesloten levert dat 3 tot 5 miljard op in een periode van vijftig jaar. Als een kwart dichtgaat levert dat 8 tot 12 miljard op, stelt het instituut. Een reclameverbod zou circa 7 miljard kunnen opleveren.

Bron: ANP