background branding

Veel vaker alcoholvergiftiging bij minderjarigen

drank_kind.jpg

Vorig jaar zijn op afdelingen Spoedeisende Hulp in ziekenhuizen 6100 mensen behandeld voor alcoholvergiftiging, 15 procent meer dan in 2014. In meer dan de helft van de gevallen ging het om jongeren en jongvolwassenen onder de 25 jaar, meldt VeiligheidNL.

In 2015 bedroegen de totale maatschappelijke kosten van alcoholvergiftigingen bijna 24 miljoen euro. Alcoholgerelateerde ongevallen waren verantwoordelijk voor naar schatting 47 miljoen euro aan direct medische kosten. De verzuimkosten (ziekmeldingen) worden geraamd op 76 miljoen euro.

Comazuipers jonger dan 18

Veel zogenoemde comazuipers zijn jonger dan achttien jaar. Het aantal gevallen in deze leeftijdsgroep is sinds 2006 verdubbeld van achthonderd naar 1600. 'Het risico om met een alcoholvergiftiging op de SEH te komen, is het grootst in de leeftijdsgroep van achttien tot 24, gevolgd door de leeftijdsgroep tien tot zeventien jaar', aldus VeiligheidNL.

Meer ongevallen en geweld

Overmatig alcoholgebruik leidt niet alleen tot vergiftiging, maar ook tot ongevallen en geweld. Vorig jaar telde expertisecentrum VeiligheidNL naar schatting 15.200 personen die op een SEH-afdeling werden behandeld na een ongeval of geweldpleging waarbij alcohol in het spel was. Tien jaar geleden, toen de registratie van comazuipen van start ging waren dat 9700 personen.

Later beginnen met drinken

In maart meldde het Trimbosinstituut juist dat het alcoholgebruik onder Nederlandse jongeren (15 en 16 jaar) is afgenomen. Ook beginnen steeds meer jongeren op iets latere leeftijd met het drinken van alcohol. Het zogenoemde bingedrinken (veel in korte tijd) blijft echter zorgwekkend hoog, geeft het Trimbos aan.

Bron: ANP