RIVM: 'Voetballen op kunstgras is niet gevaarlijk'

voetbalveld.jpg

Voetballen op kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubberkorrels is geen probleem. De korrels zijn niet gevaarlijk, de risico's voor de gezondheid zijn 'praktisch verwaarloosbaar'. Dat concludeert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in een rapport na maanden van onderzoek.

Dit najaar ontstond ophef over het gebruik van het rubbergranulaat, vermalen autobanden, op de voetbalvelden. Verscheidene wetenschappers vonden het gebruik ervan onverantwoord omdat het stoffen kon bevatten die kankerverwekkend zouden zijn. Het RIVM heeft nu geconcludeerd dat er weliswaar stoffen in het rubber zitten die kanker zouden kunnen veroorzaken maar dat er zo weinig uitkomt dat dat geen risico vormt.

Terugdringen van gezondheidsrisico's

Experts bestudeerden korrels verzameld op honderd kunstgrasvelden. Ze pleiten er wel voor met betere gezondheidsnormen te komen voor de velden met rubberkorrels. De nu geldende normen verschillen namelijk van land tot land en van product tot product. Betere en strengere normen kunnen bijdragen aan het terugdringen van de breed levende zorgen over de gezondheidsrisico's.

De velden moeten wel gebruikt worden waarvoor ze bedoeld zijn, namelijk sporten. Kleine kinderen moeten het spul natuurlijk niet onbeperkt in hun mond stoppen, aldus het RIVM.

Geen verband met ontstaan kanker

Het RIVM onderzocht de stoffen in rubbergranulaat van sportvelden. Daarnaast werden laboratoriumproeven gedaan om te onderzoeken welke stoffen uit de korrels vrijkomen als de sporter ermee in aanraking komt. Daarmee is uitgezocht in welke mate stoffen via de huid in het lichaam kunnen komen, via het spijsverteringskanaal of via de longen. 'Rubbergranulaat bevat weliswaar schadelijke stoffen, maar deze stoffen komen slechts in beperkte mate vrij uit het rubbergranulaat na inslikken, bij huidcontact of door verdamping bij warm weer', stelt het rijksinstituut.

Volgens de onderzoekers liggen de gemeten concentraties schadelijke stoffen in rubbergranulaat ruim onder de algemene Europese normen. Een verband tussen sporten op kunstgras met rubbergranulaat en het ontstaan van leukemie en lymfeklierkanker is niet gevonden.

Reactie KNVB

De voetbalbond KNVB is vanzelfsprekend blij met de conclusie van het RIVM dat voetballen op kunstgras met rubberkorrels niet gevaarlijk is, maar blijft desondanks alert. Dat zei een woordvoerder van de bond dinsdag in reactie op het onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, dat dinsdag werd gepresenteerd.

'De berichten zijn gunstig, het sein staat op veilig. Maar we blijven wel alert op eventuele bijverschijnselen van het spelen op kunstgras', zei een KNVB-woordvoerder. De voetbalbond zegt vertrouwen te hebben in het onderzoek van het RIVM. 'De KNVB heeft steeds de richtlijnen en adviezen van het RIVM opgevolgd en blijft dat doen. Het RIVM is het instituut dat namens de overheid, dus namens ons allemaal, de enig aangewezene is voor kwesties op het gebied van milieu en volksgezondheid.'

Radar maakte een uitzending over de effecten van kunstgras. Steeds meer voetbalclubs maken de overstap van echt gras naar kunstgras, omdat deze ondergrond onder alle weersomstandigheden bespeelbaar is. Maar is het wel goed voor je lichaam om te spelen op kunstgras? Bekijk de uitzending hier terug.

Bron: ANP