Schade door de hond van de buren: wie is aansprakelijk?

hond-uitlaten-ongeluk22052017.jpg

Pettronella liet de hond van haar buren uit, toen hij schrok van een hard geluid en haar met de riem omver trok. Door het ongelukje zijn haar knieën, polsen en pantalon stuk gegaan. Wie is in dit geval aansprakelijk voor de schade: Pettronella of de eigenaars van de hond (de buren dus)?

Pettronella plaatst deze kwestie op het forum van Radar. Ze schrijft: 'De buren hebben de schade aan de pantalon geclaimd bij hun verzekering. De schade wordt door hun verzekering niet vergoed, met als reden dat ik door het uitlaten van de hond de verantwoording op mij nam, en dus geen recht heb op vergoeding!'

Pettronella's eigen verzekering wil de schade ook niet vergoeden, omdat dit niet onder de inboedelverzekering valt.Wat moet je weten over de inboedelverzekering? Radar zet het op een rij.

We leggen deze aansprakelijkheidsvraag voor aan Anneke van Kesteren van het Juridisch Loket. Zij zegt dat het juridisch een complexe zaak is.

Vergoeding verplicht bij schade door onrechtmatige daad

In het Burgerlijk Wetboek staat dat wanneer iemand schade heeft (een kapotte broek) door een onrechtmatige daad, dan is de dader verplicht deze te vergoeden.

Wie is de dader?

In dit geval is de dader een hond, en die kan dus zelf niets vergoeden. Als een dier schade aanricht, dan is volgens de wet de bezitter van het dier aansprakelijk. De eigenaar van de hond is dus in eerste instantie aansprakelijk voor de kapotte pantalon.

Onmacht

Je kunt zeggen dat hier sprake is van onmacht. Het hondje schrok door het geluid van bouwvakkers die aan het werk gingen met een drilboor. De bouwvakkers is niets te verwijten; zij doen immers gewoon hun werk. Dat het hondje schrikt, daar kunnen de hond, de bouwvakkers en Pettronella allemaal niets aan doen; het ligt buiten hun macht.

Risicoaansprakelijkheid

Hoewel de eigenaar van de hond er niets aan kan doen, is hij door risicoaansprakelijkheid toch aansprakelijk voor de schade. Bij het nemen van een hond neem je het risico dat hij schade kan toebrengen een hiervoor ben jij dan aansprakelijk.

Van Kesteren zegt dat áls er een procedure komt, de rechter de aansprakelijkheid kan verdelen gezien de onmacht. De eigenaar van de hond hoeft dan dus niet het volledige bedrag te vergoeden. De rechter zal dit doen wanneer de schade het gevolg is van een handeling door de benadeelde, in dit geval Pettronella.

Bron: Juridisch Loket