background branding

Schuld van huisbaas wordt geïnd bij jou als huurder, kan dat zomaar?

derdenbeslag-site-11062021.jpg

Je huisbaas blijkt schulden te hebben en uit het niets krijg je een brief op de mat waarin staat dat je vanaf dat moment je huur over moet maken naar een deurwaarder, en niet meer naar je huisbaas. Het zou niet gek zijn als dit enige argwaan opwekt, maar dit zogenaamde 'derdenbeslag' is toegestaan en je bent zelfs wettelijk verplicht om eraan mee te werken. 

'Onlangs ontving ik een brief waarin mij als huurder werd verzocht een betalingsachterstand van mijn huisbaas te voldoen. Ik ben hierin meegegaan en heb het bewuste bedrag overgemaakt. Toch zit deze situatie mij nog steeds niet lekker. Klopt dit wel?', schrijft een consument op ons forum. Ook op de redactie riep dit verhaal vragen op, reden dus om het uit te zoeken. 

Wat is een derdenbeslag?

Als iemand een schuld heeft kan een deurwaarder worden ingeschakeld om beslag te leggen op zaken als loon, bankrekening of de inboedel. Op het moment dat een deurwaarder bijvoorbeeld beslag legt op het loon van iemand, dan doet hij dit bij de werkgever van die persoon. Dit heet een derdenbeslag. 'Een derdenbeslag is een verzamelbegrip voor beslagleggingen waarbij, naast de schuldeiser en degene met de schuld, een derde partij betrokken raakt', zegt Anneke van Kesteren van het Juridisch Loket. 

Naast werkgevers raken banken vaak betrokken bij derdenbeslagen, omdat schuldeisers bij de bank moeten zijn om beslag te kunnen leggen op de rekening van iemand. Maar ook jij als huurder kunt hier dus mee te maken krijgen als jouw huisbaas schulden blijkt te hebben. De deurwaarder kan dan eisen dat jij de huur voortaan naar de schuldeiser overmaakt in plaats van naar de verhuurder. 'Het is dan niet zo dat jij de schuld van de verhuurder betaalt. Het is alleen zo dat de huur die je normaal aan de verhuurder zou betalen naar de deurwaarder gaat', zegt Van Kesteren. 

Problemen als je hier niet aan meewerkt

Je bent wettelijk verplicht om mee te werken aan een derdenbeslag. 'Sterker nog, op het moment dat jij je huur gewoon aan de verhuurder blijft betalen, dan kan het dat jij uiteindelijk op moet draaien voor de gehele schuld. Het wordt dan dus jouw schuld in plaats van die van de verhuurder', zegt Van Kesteren. 

Misschien ten overvloede, maar het is dus belangrijk dat je hieraan meewerkt, anders raak je zelf in de problemen. 

Hoe herken je een legitiem derdenbeslag?

We kunnen ons voorstellen dat je het niet helemaal vertrouwt als je zo'n derdenbeslag door de brievenbus krijgt. Vooral voor mensen die hier nog nooit van hebben gehoord, wat ongetwijfeld een hoop mensen zullen zijn, kan het wantrouwen opwekken. En terecht, het fenomeen oplichting is groter dan ooit, dus het is helemaal niet verkeerd om extra oplettend te zijn. Mocht het je hier nou een keer mee te maken krijgen, is het goed om even op een aantal punten te letten:

  • In principe komt de deurwaarder bij je langs met de bewijzen dat hij of zij het derdenbeslag mag uitvoeren. Mocht je niet thuis zijn, dan gooit de deurwaarder een brief door de brievenbus. 
  • Controleer de deurwaarder en het deurwaarderskantoor. Je kunt even bellen, of googelen op de naam van het kantoor en de deurwaarder. Het is overigens goed om te weten dat alleen deurwaarders derdenbeslagen mogen uitvoeren. Zodra iets of iemand niet overkomt als betrouwbare deurwaarder, moet er een alarmbelletje gaan rinkelen. 
  • Het is misschien ook wel goed om dit even met je verhuurder te bespreken. Bij een derdenbeslag wordt de verhuurder namelijk ook altijd op de hoogte gesteld door de deurwaarder, via een zogenaamde overbetekening.