'Snoepreclame niet gezond voor kinderen'

De Consumentenbond ziet niets in een nieuwe reclamecode die de producenten van voedsel voorstellen, omdat die te weinig beperkingen oplegt in uitingen die gericht zijn op kinderen.

De bond wil dat het kabinet ingrijpt om te voorkomen dat de jeugd in de leeftijd tot twaalf jaar lekker wordt gemaakt door reclame voor snoep, chips, fris en ijs. Dat zou leiden tot nog meer overgewicht bij kinderen.

De bond kondigt aan donderdag in de Stichting Reclame Code tegen de tekst te stemmen die de FNLI, de koepel van levensmiddelenbedrijven, heeft ingediend. Het gaat om een aanscherping van de bestaande reclamecode. De Consumentenbond kan geen veto uitspreken, maar kan wel in de code laten aantekenen het niet eens te zijn met de tekst.

In die tekst wordt aangedrongen op terughoudendheid bij reclame die zich richt op kinderen. Als bedrijven hun reclame toch richten op kinderen, moeten ze op een speciale website uitleggen waarom ze dat doen. Op dit moment maken vier grote ondernemingen (Kellogg's, Unilever, Vrumona en FrieslandCampina) al gebruik van die site. Volgens de FNLI kunnen kinderen in de leeftijd tot 7 jaar nog geen onderscheid maken tussen gewone programma's op tv en reclame en is reclame die zich op hen richt, sowieso taboe.

De Consumentenbond vindt dat veel te mager, maar de FNLI stelt dat zelfregulering door het bedrijfsleven beter werkt dan wetgeving, en dat die dus niet nodig is.

Directeur Philip den Ouden van de FNLI wijst er bovendien op dat het lang kan duren voor die wetgeving tot stand komt en dat dit veel en ingewikkelde controle vergt. Den Ouden wijst erop dat er afspraken zijn gemaakt tussen overheid en voedingsindustrie om overgewicht terug te dringen. Hij vindt dat veel belangrijker dan de regels over reclame, die volgens hem ,,geen heel grote invloed hebben''.

De Consumentenbond verwijst ook naar afspraken. De ministers Ab Klink (Volksgezondheid) en André Rouvoet (Jeugd en Gezin) hebben in de Nota Overgewicht aangegeven dat zij af willen van de op kinderen gerichte reclame, maar dat zou dan wel moeten via de weg van zelfregulering. Bovendien kan de bond niet rekenen op politieke steun van een meerderheid in de Tweede Kamer. Daar zijn alleen PvdA en SP te porren voor een reclameverbod, bleek tijdens een debat in september. Het CDA noemt zo'n verbod ,,symboolpolitiek'', omdat het toch vooral de ouders zijn die uitmaken wat hun kinderen naar binnen werken.

De meeste levensmiddelenbedrijven maken volgens de FNLI geen gebruik van reclame die zich richt op kinderen van 7 tot 12 jaar en als ze dat toch doen, kunnen mensen op de speciale website lezen waarom. Kellogg's schrijft daarop samen met tien andere ondernemingen een verbintenis te hebben gesloten om reclame naar kinderen op tv, papier en op internet te veranderen. Daarmee heeft het bedrijf in Nederland een start gemaakt door reclame voor kinderproducten meer te richten op moeders in een gezinsomgeving. Kellogg's, Unilever en FrieslandCampina stellen bovendien op de site dat het moet gaan om producten die aan bepaalde voedselkundige eisen moeten voldoen. Unilever stelt bovendien dat de reclame niet de invloed van ouders op hun kinderen mag ondermijnen. Vrumona richt zich met Sisi op kinderen van 10 tot 12 jaar en wijst erop dat dit binnen de categorie van frisdranken een ,,gezondere keuze'' is.

Bron: ANP