Stappenplan: Te snel 'ja' gezegd?

Een 'gratis' fotoshoot, ben jij erin getrapt? Wanneer een aangeboden dienst toch niet gratis blijkt, kun je actie ondernemen. Bekijk het stappenplan dat Radar voor je opstelde aan de hand van de adviezen van de Autoriteit Consument & Markt.

Het stappenplan hieronder is een verkorte versie van de reactie die ACM heeft gegeven op onze uitzending over misleidende fotoshoot-afspraken. Voor het grootste gedeelte is dit stappenplan gebaseerd op afspraken die na 13 juni 2014 zijn ingegaan. Wil je meer informatie, lees dan de complete reactie van ACM.1. Zeg nooit zomaar iets toe; vraag bedenktijd.2. Gebruik deze tijd om eerst eens op internet te zoeken naar ervaringen van anderen met het bedrijf of vergelijkbare aanbiedingen.3. Vermoed je dat het geen zuivere koffie is, meld dit dan. Je kunt hiervoor bij ACM terecht, bij de ConsuWijzer.

4. Ben je toch een overeenkomst aangegaan, of wordt dit beweerd? Vanaf 13 juni 2014 sta je sterker als consument, dankzij nieuwe regels. Dankzij deze regels is de aanbieder verplicht om jou:

  • Op de hoogte te stellen van waar je mee instemt: de prijs dus en de dienst. Is deze informatie jou onthouden, dan kan dat grond zijn om de overeenkomst te vernietigen
  • Een bedenktijd te geven van 14 dagen. Alleen wanneer je zelf hebt gezegd dat je afstand doet van je bedenktijd, kan de aanbieder hier onderuit. Alhoewel... zie punt 5:

6. Weiger je te betalen, maar krijg je wel inkassokosten aan je broek? Ook hier gelden regels voor. Bij bedragen tot € 268,- mogen de inkassokosten maximaal € 40,- zijn. Voor hogere bedragen geldt 15 procent van het bedrag. Maar: dan moet wel eerst een schriftelijke aanmaning zijn verstuurd waarin de kosten worden aangekondigd. Heb je geen reden om te betalen? Doe dat dan ook niet. Je kunt het inkassobureau hierover inlichten, al zul je wel ook de overeenkomst moeten ontbinden. (Zie punt 8.)7. Ben je minderjarig? Dan handelt de ondernemer sowieso in strijd met zijn eigen voorwaarden: dat kan dus een reden zijn om van de overeenkomst af te zien. Ook ouders (of andere wettelijke vertegenwoordigers) kunnen 8. Vernietig de overeenkomst. Dit doe je door het bedrijf, in dit geval VakFotografen Mediagroep B.V., daar schriftelijk van op de hoogte te stellen.

Meer over