Steeds meer jongeren blijven langer thuiswonen

thuiwonens.jpg

Jongeren blijven langer thuis wonen en gaan later op kamers. Dat blijkt uit een rapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat maandag is verschenen.

Het CBS heeft verhuiscijfers onderzocht in de maanden juli tot en met oktober. Vooral de 19-jarigen bleken honkvast. Het aantal verhuisde 19-jarigen daalde met 7 procent ten opzichte van 2015. Als er een correctie gedaan wordt door het aantal Syrische 19-jarige jongeren dat een huis kreeg in studentensteden ervan af te trekken, dan is er zelfs sprake van 10 procent.

Basisbeurs niet meer als gift

Volgens het CBS zette de daling in het studiejaar 2014/'15 al in, toen het nieuwe studiefinancieringsstelsel werd ingevoerd, waardoor de basisbeurs niet langer een gift is, maar een lening.

'Uit huis gaan is geen luxe'

Voorzitter Jan Sinnige van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO): 'Studentensteden mogen geen bolwerken van rijkeluiskindjes worden. Uit huis gaan moet voor elke student mogelijk zijn en niet voorbehouden blijven aan diegenen waarvan de ouders een dikke portemonnee hebben.'

Bron: ANP