Meer studenten wonen thuis door leenstelsel

leenstelstel780.jpg

Het leenstelsel in het hoger onderwijs heeft ertoe geleid dat meer studenten bij hun ouders blijven wonen. Dat zegt Kenniscentrum Studentenhuisvesting (Kences) dat twee jaar geleden al waarschuwde dat eerstejaarsstudenten door de afschaffing van de basisbeurs massaal thuis zouden blijven wonen.

Ging vorig jaar nog 28 procent van de beginnende bachelorstudenten op kamers, dit jaar is dat nog maar 13 procent, blijkt uit een voorpublicatie van de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2016. Bijna de helft van deze studenten noemt het studievoorschot als reden om thuis te blijven wonen.

Minder keuzevrijheid voor student

'Het kan grote gevolgen hebben voor studentenparticipatie, de keuzevrijheid van studenten voor studiesteden en de verdere ontwikkeling van kennissteden', aldus Kences-directeur Ardin Mourik donderdag. Volgens zijn organisatie heeft de toename van het aantal thuiswonende studenten nu nog nauwelijks effect op het totaal aantal uitwonende studenten. 'Het is niet zeker dat dit een blijvend effect is, maar op basis van eerdere scenario's is die verwachting er wel.'

'De keuzevrijheid van de student is in het geding', reageert voorzitter Jan Sinnige van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) op de voorpublicatie. 'Het kan niet zo zijn dat een student door financiële redenen afziet van zijn voorkeursstudie. Als je uit Middelburg komt en je vindt dé studie die bij jou past in Groningen, moeten kilometers niet de reden zijn dat een student van zijn voorkeur afziet.'