background branding

Steeds meer verzekerden op fraudelijst, maar dat is niet altijd terecht

Ster-in-ruit-128916189_l.jpg

Steeds meer klanten worden als fraudeur geregistreerd door verzekeraars, meldt de NOS. Er staan zo’n 18.200 klanten in een fraudelijst, al staat niet iedereen terecht op de lijst. 

Dat blijkt uit een analyse van rechtszaken en uitspraken van klachteninstituut Kifid dat door de NOS is uitgevoerd. Een onjuiste plek op de fraudelijst kan zorgen voor het kwijtraken van een verzekering.

Geweigerd of boetes

Een ander gevolg is een boete, die kan oplopen tot in de duizenden euro’s. Daarnaast kunnen klanten geweigerd worden door andere verzekeraars of moeten hogere premies betalen. Toezichthouder AFM en het Extern Verwijzingsregister houden niet bij hoeveel mensen er onterecht op de lijst staan en de verzekeraars worden niet gerapporteerd.

Zonder bewijs

‘Er zijn zeker gevallen waarin mensen onterecht in het register terechtkomen’, zegt advocaat Yusuf Ersoy. Hij heeft al meerdere keren van fraude beschuldigen mensen bijgestaan. Verzekeraars hebben in de meeste gevallen gelijk gekregen, maar er zijn ook gevallen geweest waar de verzekerden gelijk kreeg. Het oordeel kwam vaak uit op de beschuldigingen zonder goed bewijs.

Zelf stappen ondernemen

Verzekeringsbedrijven mogen zelf stappen ondernemen tegen zelf ontdekte fraudeurs. Daar hoeft geen rechter voor worden ingeschakeld. Dit is ‘vaak effectiever, wenselijker en passender’ om fraude aan te pakken in plaats van aangifte, zegt het Verbond van Verzekeraars.

Maximaal 8 jaar op de lijst

Verzekeraars wisselen de fraudelijst uit om fraude bij andere verzekeraars te voorkomen. Elk jaar komen er zo’n vijfduizend gevallen op de lijst te staan. Mensen staan maximaal 8 jaar op deze lijst.

Kifid

Verzekerden kunnen behalve bij de rechtbank ook terecht bij klachteninstituut Kifid. Een klacht indienen is daar gratis. ‘Het Kifid is goedkoper dan een rechtszaak. Maar het duurt wel langer dan een kort geding’, vertelt Yusuf Ersoy.

Belang van fraudeopsporing

Het Verbond van Verzekeraars hamert op het belang van fraudeopsporing: ‘De fraudeurs zijn soms crimineel georganiseerd' en ‘bonafide huishoudens betalen elk jaar tientallen euro's meer premie wegens het werk van fraudeurs. De bond noemt de onterechte registraties ‘uiteraard onwenselijk’. 

Leermoment

Volgens het verbond komen die echter zelden voor omdat verzekeraars ‘in hun processen allerlei waarborgen hebben ingebouwd. De lat om iemand te registeren ligt hoog. ‘De situaties waarin het Kifid oordeelt dat er ten onrechte een registratie was, zijn voor ons steeds een leermoment, we proberen daar wijzer van te worden.’

Bron: NOS