background branding

Steeds vaker klachten over uitvaartverzorgers

uitvaart.jpg

Nabestaanden hebben vaker klachten over uitvaartverzorgers. Uit onderzoek van UvW, een uitvaartverzekeringen-portaal, blijkt dat uitvaartverzekeraars nabestaanden doorsturen naar uitvaartverzorgers zonder keurmerk.

Wanneer nabestaanden ontevreden zijn over een uitvaartonderneming zonder keurmerk, hebben zij geen ombudsman of klachteninstituut om op terug te vallen en staan er dan dus alleen voor. Ombudsman Uitvaartwezen Marliz Schellekens waarschuwt nabestaanden dan ook om goed te controleren wat voor uitvaartonderneming ze inschakelen. Dat deze is geadviseerd door een uitvaartverzekeraar, zegt dus niet per definitie iets over de kwaliteit.

Prijsafspraken uitvaart

Het is gebruikelijk voor uitvaartverzekeraars om prijsafspraken te maken met uitvaartondernemingen. Wanneer iemand een natura-uitvaartverzekering heeft afgesloten, betaalt de verzekeraar bepaalde specificaties van de uitvaart. Uit hetzelfde onderzoek blijkt echter dat mensen meer vertrouwen hebben in uitvaartondernemingen die geadviseerd zijn door hun uitvaartverzekeraar, wat dus onterecht is.

Klachten nabestaanden

Klachten hebben voornamelijk betrekking op problematiek bij factureren en fouten bij de uitvaart en begeleiding. Enkele opvallende klachten die naar voren kwamen in het onderzoek gingen over het annuleren van een crematie op het laatste moment en het ongeautoriseerd gebruik van foto's van een overledene.

Keurmerk voorkomt rechtszaak

Wanneer klachten ontstaan bij uitvaartondernemingen met een keurmerk kunnen nabestaanden hier gemakkelijker werk van maken zonder hiervoor een rechtszaak aan te spannen. Stichting Keurmerk Uitvaartzorg (SKU) is het meest gerenommeerde keurmerk met ruim vierhonderd uitvaartondernemers onder zich. Zo'n twintig procent van alle uitvaartondernemingen werkt zonder keurmerk.

Bron: ANP Perssupport / Uitvaartverzekering-weetjes