Toezeggingen HEM onder druk ACM: tariefverlaging en einde telefonische verkoop

Persbericht Hem

Hollandse Energie Maatschappij (HEM) heeft onder druk van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) flinke toezeggingen gedaan in het voordeel van hun klanten. Zo stopt de energiemaatschappij met telefonische werven van klanten en verlaagt HEM met terugwerkende kracht de tarieven van alle klanten die in 2023 tot en met 29 april 2024 een vast contract hebben afgesloten bij HEM. Al deze consumenten en andere kleinverbruikers mogen zelf kiezen of ze voor dit lagere tarief klant blijven of dat zij – zonder het betalen van een opzegvergoeding – overstappen naar een andere leverancier. Radar noemt de toezeggingen waarmee de ACM akkoord is gegaan ‘onvoldoende voor alle gedupeerden van HEM’. 

Directeur Tarik Azaaj van HEM: “De energiemarkt was de afgelopen jaren grillig en erg onrustig. Vooral tijdens en na de energiecrisis hebben we bij HEM hoge risicopremies in rekening gebracht. Achteraf bleken de premies hoger dan nodig om de risico’s van prijsvolatiliteit op te vangen. Ook hebben we geconcludeerd dat telefonische acquisitie, ondanks alle inspanningen om het goed te doen, geen geschikt middel is gebleken om klanten te werven. Om die reden zijn we daarmee gestopt.”

De ACM zal strak monitoren of HEM zich aan de afspraken houdt. Als HEM de afspraken niet nakomt kan dit gevolgen hebben voor de vergunning van HEM.

Eerdere waarschuwingen

De ACM heeft het afgelopen jaar verschillende keren gewaarschuwd voor de hoge tarieven van HEM en heeft in september 2023 opgetreden omdat uit onderzoek was gebleken dat de tarieven van HEM onredelijk hoog waren. De ACM heeft HEM ook opgedragen de administratie en financiën op orde te brengen en heeft het bedrijf een boete van 1,1 miljoen euro opgelegd voor misleiding bij de telefonische verkoop van energiecontracten.

Omdat er bij de ACM sinds 1 januari 2024 ruim 1.000 klachten over HEM zijn binnengekomen, heeft de ACM verdere maatregelen tegen het bedrijf aangekondigd. HEM heeft daarop aangeboden een toezegging te doen. De ACM is ingegaan op deze toezegging om te zorgen dat klanten die in 2023 en het eerste kwartaal van 2024 een vast contract hebben afgesloten de keuze hebben om direct zonder opzegvergoeding over te stappen of in te gaan op het aanbod met verlaagde tarieven van HEM.

Lagere tarieven

De tariefverlagingen gelden met terugwerkende kracht voor alle klanten van HEM die in 2023 of tot en met 29 april 2024 een vast contract hebben afgesloten. HEM houdt zich aan een maximumtariefbesluit van de ACM. Met dit besluit heeft de ACM met terugwerkende kracht lagere tarieven vastgesteld voor een aantal vaste contracten en variabele contracten die startten in de eerste helft van 2023. Klanten die in de eerste helft van 2023 een vast of variabel contract hebben afgesloten die onder het bereik van het maximumtariefbesluit vallen ontvangen dus met terugwerkende kracht compensatie voor de te hoge tarieven.

Alle andere klanten die in 2023 tot en met 29 april 2024 een vast contract hebben afgesloten betalen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2024 een lager tarief. Klanten die tussen 1 januari en 29 april 2024 een vast contract hebben afgesloten en klant blijven bij HEM betalen het lagere tarief vanaf de maand dat ze klant zijn geworden.

HEM heeft ook toegezegd dat oud-klanten die in 2023 of in 2024 een contract met vaste looptijd hebben afgesloten en al een opzegvergoeding hebben betaald hun geld terugkrijgen.

Gratis overstappen of blijven voor nieuw tarief

HEM laat alle betrokken klanten binnen twee weken weten wat hun nieuwe tarieven worden. Deze klanten kunnen kiezen of ze voor dit nieuwe tarief klant willen blijven. Zij kunnen er ook voor kiezen om direct zonder opzegvergoeding over te stappen naar een andere leverancier. Klanten die willen overstappen moeten daarvoor zelf actie ondernemen en een contract afsluiten met een andere leverancier. Dat kan rechtstreeks bij de leverancier met wie zij een contract willen sluiten, of via een prijsvergelijkingswebsite. 

De Consumentenbond adviseert consumenten om zo snel mogelijk tarieven te vergelijken en eventueel over te stappen.

Meer over