background branding

Van Rijn ziet verbetering in pgb-probleem

pgb_still_20-april_800x628.jpg

De problemen met het persoonsgebonden budget (pgb) waarmee mensen zelf hun zorg kunnen regelen, zijn niet veroorzaakt door een technisch ICT-probleem.

Tot die slotsom komt het bureau dat op verzoek van staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) het computersysteem van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) bekeek. Sinds de Sociale Verzekeringsbank dit jaar het pgb uitkeert, zijn er veel klachten van zorgverleners die niet of te laat hun geld kregen.

'Reguliere uitbetalingen op stoom'

Dat komt dus niet door het computersysteem, want dat kan de huidige taken aan en het kan ook worden uitgebouwd, schrijft Van Rijn dinsdag aan de Tweede Kamer. De bewindsman meldt eveneens dat hij na de valse start verbeteringen ziet bij de uitbetaling van de pgb's. De reguliere uitbetalingen zijn op stoom, stelt hij.

'Resultaat is zichtbaar'

De meeste declaraties (94 procent) worden binnen vijf tot tien dagen betaald. Elke maand worden zo'n 250.000 betalingen gedaan, dagelijks zijn dat er tussen de 6000 en 8000. Ook is de SVB veel betere bereikbaar en kunnen daar dagelijks 4000 tot 5000 telefoontjes worden verwerkt. '

We beginnen resultaat van onze acties te zien, maar ik ben pas tevreden als budgethouders en zorgverleners niet langer onzeker zijn over de uitbetaling van hun pgb door problemen bij de SVB of ergens anders in de keten', schrijft de bewindsman. Declaraties die langer onderweg zijn, blijken bijvoorbeeld te overlappen met andere declaraties, zijn niet volledig ingevuld of blijken lang te blijven liggen bij de pgb-houder.

Kamervragen na uitzending Radar

Radar besteedde meerdere keren aandacht aan de problemen omtrent pgb's. Op 20 april 2015 vertelden cliënten in de uitzending dat zij rekeningen ontvingen van tienduizenden euro's omdat hun zorgverleners de zaakjes niet op orde hebben. Naar aanleiding van die uitzending stellen Renske Leijten (SP) en Pia Dijkstra (D66) Kamervragen aan Van Rijn. De Kamervragen lees je hieronder.

  1. Hoe oordeelt u over het bericht dat oud-cliënten van 'Fundament, dragers in zorg' vele tienduizenden euro’s aan pgb-geld moeten terug betalen, terwijl niet eens wisten dat zij veelal een pgb hadden?
  2. Erkent u dat in deze zaak sprake is van dubbel slachtofferschap is voor de clienten omdat zij én onvoldoende kwalitatieve zorg kregen én omdat het pgb-geld waarvoor zij aansprakelijk worden gesteld fout is besteed?
  3. Is er aangifte gedaan tegen de mensen die pgb-verantwoordingen indienden bij het Zorgkantoor uit naam van clienten van 'Fundament, dragers in zorg'? Zo neen, waarom niet en is dat nog mogelijk?
  4. Bent u bereid om de door de NZa noodzakelijk geachte wetswijziging om te voorkomen dat budgethouders worden aangesproken als ánderen met pgb-gelden hebben gefraudeerd of fout hebben besteed zo snel mogelijk aan de Kamer voor te leggen? Op welke termijn zou dat kunnen?
  5. Is het mogelijk om tot een eventuele wetswijziging van kracht is de dreigende terugvordering bij cliënten niet alleen op te schorten maar ook te laten vervallen, teneinde te voorkomen dat deze cliënten grote stress ervaren van de mogelijke claim? Kunt u uw antwoord toelichten?
  6. In hoeveel situaties is de inning van verkeerd besteed pgb-geld opgeschort omdat niet de cliënt de schuld heeft, maar een zorgverlener of een zorgaanbieder? Kunt u de Kamer een overzicht sturen?
  7. Op welk moment signaleerde de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) voor het eerst dat de zorgverlening bij 'Fundament, dragers in zorg' niet voldeed? Waarom is er enkel gekeken naar de kwaliteit van zorgverlening en niet naar de financiële kwetsbaarheid van de cliënten?
  8. Erkent u dat een bewindvoerder geen zorgrelatie met een onder toezicht gestelde mag hebben? Is het standaard procedure dat rechters bij het aanwijzen van een bewindvoerder kijken of er geen zorgrelatie bestaat? Kunt u uw antwoord toelichten?
  9. Is bekend hoeveel bewindvoerders, curatoren of mentoren een ‘dubbelrol’ spelen en zowel financieel verantwoordelijk zijn voor iemand en ook een zorgrelatie hebben? Is het mogelijk dit in kaart te brengen, en zo ja op welke termijn? Zo neen, waarom niet?

Bron: Radar / ANP