Veilig Verkeer waarschuwt voor gevaar van overbodige verkeersborden

verkeersborden-vvn-02032020.jpg

De plaatsing en het onderhoud van verkeersborden kunnen een stuk beter, vindt Veilig Verkeer Nederland (VVN). Gemeenten onderhouden de borden slecht, of plaatsen veel overbodige verkeersborden. Dit zorgt voor verwarring en onveilige situaties op de weg.

Veilig Verkeer Nederland stelt dat het vooral op gemeentelijke en provinciale wegen fout gaat. Gemeenten moeten namelijk zelf de plaatsing en onderhoud van de borden verzorgen. 'We hebben in Nederland zes miljoen borden en maar de helft daarvan is vanuit het Ministerie van Verkeer en Waterstaat', legt woordvoerder Rob Stomphorst van de VVN uit. 

Doordat het 'bordenbeleid' lokaal wordt geregeld, is er volgens de VVN weinig eenduidigheid. Hier worden verkeerssituaties niet veiliger van.

Overbodige borden leiden af van noodzakelijke borden

Een eerste probleem dat VVN aankaart, is dat er door gemeenten te veel overbodige borden worden geplaatst. 'Er zijn in de loop van de tijd op gemeentelijk niveau veel borden bijgekomen die niet zoveel bijdragen aan de verkeersveiligheid. Het gaat hier om ongeveer 600.000 borden, zo'n twintig procent van het totaal aantal borden', aldus Stomphorst. Deze borden zouden volgens VVN allemaal geschrapt kunnen worden. 

'Denk aan borden over overstekende otters of een verbod om te blowen', noemt Stomphorst. Deze borden kunnen afleiden van de noodzakelijke borden. 'Als je moet nadenken of wanneer je wordt geconfronteerd met een onbegrijpelijk verkeersbord of ander verrassingselement, dan gaan veel mensen de fout in', stelt VVN. 

De borden die je geleerd hebt voor het halen van je rijbewijs zijn de essentiële borden. Op de website van Veilig Verkeer vind je de belangrijkste verkeersborden.

'Creatieve' gemeenten

Naast dat er borden zijn die niet per se bijdragen aan de verkeersveiligheid, zijn bepaalde borden ook niet in iedere gemeente hetzelfde. Dit komt doordat de gemeenten redelijk vrij zijn in wat voor borden ze plaatsen. 

Fietstraat-v3-02032020.jpg
Verschillende borden met dezelfde boodschap.

'Je hebt bepaalde auto's die verkeersborden scannen, zodat je die op de navigatie of in het dashboard te zien krijgt. Als borden niet overal hetzelfde zijn, zou het kunnen dat een gevaaraanduiding niet door je systeem wordt geïnterpreteerd', zegt Stomphorst. 

Veilig Verkeer Nederland pleit in ieder geval voor eenduidigheid, zodat je als weggebruiker in één oogopslag ziet wat er van je wordt verwacht.

Te veel borden op één plek

Het blijkt ook regelmatig voor te komen dat gemeenten zoveel borden plaatsen op één plek, dat weggebruikers het overzicht kwijtraken. 

Verkeersborden-veel-02032020.jpg
Begrijp jij deze verkeerssituatie nog?

'Zes boodschappen op één paal, daar kun je als automobilist niet mee omgaan. Twee is de max', zegt Stomphorst.

Slecht onderhoud

Volgens Veilig Verkeer staan er in Nederland zo'n 120.000 verkeersborden die verouderd of niet goed zichtbaar zijn. De borden staan scheef, verscholen achter bomen of zijn niet meer goed bedrukt. 'Hierdoor is de kans op ongelukken onnodig groot. Als je de borden niet goed onderhoudt, kan dit tot gevaarlijke situaties leiden omdat je mensen op het verkeerde been zet', aldus Stomphorst.

Eenrichtingsweg-verkeersbord-02032020.jpg
Borden die een eenrichtingsweg aangeven. Bron: VVN

'Als één van deze twee borden er niet (goed) staat heb je een probleem', verklaart Stomphorst. 

Wat kun je zelf doen?

Als autobestuurder is het onmogelijk om al die (verkeerd geplaatste) borden in een fractie van een seconde te interpreteren. Veilig Verkeer richt zich dan ook met name tot gemeentelijke en provinciale wegbeheerders. Wel is er een meldpunt opgericht voor weggebruikers. Ben jij een onveilige verkeerssituatie tegengekomen? Dan kun je dat melden via het VVN Participatiepunt