'Verduurzaamde woning verkoopt sneller'

05072021 woning.jpg

Woningen die goed scoren op het gebied van duurzaamheid zijn beter te verkopen dan woningen waar op dit vlak nog het nodige aan schort. Dit blijkt uit een enquête onder honderden leden van makelaarsvereniging NVM op verzoek van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE). Uit de rondgang blijkt ook dat duurzaamheid een prominentere rol speelt op de woningmarkt in vergelijking met vijf jaar geleden. In de toekomst zal dit alleen nog maar belangrijker worden, zo is de verwachting.

Kopers van huizen vinden qua duurzaamheid isolatie en HR++glas het belangrijkste. Daarna volgen zonnepanelen en vloerverwarming. Woningen die duurzaam zijn worden niet alleen sneller verkocht, maar ook is de prijs hoger. Makelaars gebruiken de duurzaamheidskenmerken ook om een woning aan te prijzen.

Meer in landelijke gebieden

Verder lijkt duurzaamheid meer te leven in de landelijke gebieden dan in de stad. Zo zien makelaars die actief zijn in de landelijke gebieden verduurzaming vaker bijdragen aan de verkoopbaarheid en de verkoopprijs van een woning. Makelaars uit de stedelijke gebieden zien dit positieve effect minder vaak. Anders dan bij makelaars in de stad wordt door vakgenoten in landelijke gebieden met klanten vaker gesproken over het effect van verduurzaming op de toekomstige verkoopwaarde van een woning.

Consistenter beleid

De NVM zou graag zien dat er op het gebied van duurzaamheid een langer lopend en consistenter beleid wordt gevoerd. 'We zien dat regelgeving en regelingen, subsidies en financieringsmogelijkheden ieder jaar weer wijzigen. Het gaat continu op en neer en het blijkt dan ook een hele opgave om op alle vlakken bij te blijven', aldus de makelaarsvereniging.

Bron: ANP