Vergoeding tandarts

Dit jaar zijn de prijzen in de mondzorg vrijgegeven. De tandartsen en orthodontisten mogen dit jaar zelf bepalen welke tarieven ze hanteren. Een interessant experiment voor tandartsen en zorgverzekeraars, maar lang niet altijd voor de consument. Die betaalt vaak een hoge rekening. Komt dat doordat de tandarts zijn tarieven heeft verhoogd of doordat de verzekeraar minder vergoedt?

Volgens de NMT, de beroepsorganisatie van tandartsen en specialisten vergoedt de zorgverzekeraar minder dan vorig jaar, terwijl de premies juist zijn gestegen.

De universiteit Maastricht deed onderzoek naar de prijzen in de mondzorg in samenwerking met Fa-med. Uit de eerste onderzoeksresultaten blijkt dat de prijs van de mondzorg in de eerste maand van 2012 met gemiddeld 3,8% reel is gestegen ten opzichte van 2011. Tel daar inflatiecorrectie bij op (3,3%) en je komt op een ruime 7% uit.

Volgens de Nederlandse Patiënten en consumenten Federatie (NPCF) staat het sein op oranje. ''Wat we zien is dat mensen verschillende oorzaken melden. Zowel gestegen prijzen als lageren vergoedingen.'' De consument wordt hiervan de dupe concludeert de NPCF.

Zorgverzekeraar VGZ en CZ verklaarden vorige week van het systeem van maximale vergoedingen af te zien.

Vandaag kondigden ook Ditzo en De Amersfoortse aan ook niet meer op basis van marktconforme tarieven te vergoeden.

Achmea blijft vasthouden aan het systeem van de maximumvergoedingen.

De Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) komt tegen de zomer met een uitgebreide marktmonitor. De laatste marktscan van februari 2012 is hier terug te vinden.