Verloren ID-kaart of paspoort teruggevonden: kun je je aanvraag annuleren?

Paspoort

Als je, je identiteitskaart of paspoort kwijtraakt, moet je een nieuwe aanvragen. Dat kost geld.  Maar wat als je je verloren document toch terugvindt? Kun je jouw aanvraag dan annuleren en je geld terugkrijgen?

Krijg je geld terug van je gemeente?

Je bent je ID-kaart kwijtgeraakt en die moet je opnieuw aanvragen. Om dat te kunnen doen moet je aangifte doen en wordt het document ongeldig. Maar stel je voor dat je jouw identiteitsbewijs terugvindt en jouw aanvraag wilt annuleren.Kan dat? Nancy Schoof, woordvoerder van de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB), legt uit hoe dat zit:

‘’Wordt een reisdocument na de verklaring van vermissing teruggevonden, dan mag de gemeente de vermissing niet ongedaan maken in de Basisregistratie Personen (BRP).

Volgens artikel 56 van de Paspoortwet is de houder verplicht om het teruggevonden reisdocument in te leveren bij de gemeente.’’

De woordvoerder van NVVB vertelt verder: ‘’Het gebruik van een teruggevonden reisdocument is strafbaar. De gemeente vernietigt het document op de voorgeschreven wijze om fraude te voorkomen. Dit betekent dat op dat moment een nieuwe aanvraag niet meer kan worden gestopt en er dan ook geen terugbetaling plaatsvindt.’’

Wat kost een nieuwe ID-kaart of paspoort?

Nu je weet dat je toch een nieuwe aanvraag moet doen als je jouw ID-kaart of paspoort verloren of gestolen meldt, is het goed om te weten hoeveel deze kunnen kosten. De kosten voor een ID-kaart of paspoort zijn in 2024 gestegen. Zulke documenten kosten niet in elke gemeente evenveel. ‘’Door de rijksoverheid is er wel een maximum tarief ingesteld. Voor een paspoort is dat 83,87 euro en een Nederlandse ID-kaart kan in 2024 maximaal 75,80 euro kosten’’, aldus Schoof.

Wat als je een verblijfsvergunning hebt?

Als je geen Nederlander bent en rechtmatig in Nederland verblijft, heb je een verblijfsvergunning. Deze wordt door de Immigratie en Naturalisatiedienst uitgekeerd. Wat als je jouw verblijfsvergunning kwijt raakt? Radar vroeg dit aan Tom van Essenberg, woordvoerder van de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND).

‘’In het kort: als eenmaal aangifte van vermissing of diefstal is gedaan, dan is het document niet meer geldig. Er moet dus een nieuw document worden aangevraagd’’, zegt Van Essenberg.

Ook als je melding van gestolen of verloren verblijfsvergunning hebt gedaan, wordt jouw document ongeldig gemaakt en moet je het opnieuw aanvragen. Dit geldt ook als je je verblijfsvergunning weer terugvindt. De kosten voor een verblijfsvergunning zijn ook niet altijd hetzelfde. Hier kun je zien hoeveel een verblijfsvergunning in verschillende situaties kost en hoe je deze kunt aanvragen.

Meer over