'Volksbank nog niet klaar voor verkoop'

volksbank-verkoop-11122019.jpg

De Volksbank kan nog niet worden verkocht. Dat schrijft minister Wopke Hoekstra (Financiën) aan de Tweede Kamer. De bank werd in 2013 tijdens de crisis genationaliseerd. Toen heette ze nog SNS Reaal.

Het gaat de goede kant op met de Volksbank, maar ze is door haar relatief grote spaar- en hypotheekportefeuille ook kwetsbaar voor renteontwikkelingen. Daarom moet de bank verder snijden in de kosten en andere inkomsten zien te vinden voordat kan worden overgegaan tot verzelfstandiging, aldus Hoekstra.

Niet alleen kijken naar winstmaximalisatie

De komende tijd gaat de bewindsman de verschillende toekomstopties voor de bank onder de loep nemen. Daarbij zal ook gekeken worden 'naar mogelijkheden om invulling te geven aan het borgen van het maatschappelijke karakter van de bank na verzelfstandiging'. Een bank dus waar niet alleen naar het maximaliseren van de winst wordt gekeken. Daar heeft de Tweede Kamer op aangedrongen.

Het CDA wil van de Volksbank bijvoorbeeld een coöperatieve bank van maken. En de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) pleitte begin dit jaar nog voor een publieke bank waar klanten alleen terecht kunnen voor sparen en betalen zoals vroeger bij de Postgiro.

Zelfstandigheid van belang

De minister vindt het van belang dat de bank terug in de markt wordt gezet, maar wil vooral ook voorkomen dat ze over een paar jaar weer bij de Staat aanklopt voor financiële steun. 'In elk toekomstscenario dient de bank voldoende wendbaar, weerbaar en schokbesteding te zijn, zodat de bank, ook ten tijde van crises, zonder nieuwe steun van de overheid zichzelf kan financieren.'

Bron: ANP