background branding

Vroegpensioen komt terug in ruim helft van cao's

23062021 werkplek.jpg

Het vroegpensioen is terug van weggeweest. In meer dan de helft van de recente cao’s zijn vroegpensioenregelingen afgesproken, meldt de Volkskrant. Daardoor kunnen mensen drie jaar voor hun AOW-verjaardag stoppen met werken.

Nieuwe afspraken

De afspraken in de cao’s gelden vaak voor alle medewerkers, dus niet alleen voor mensen met zwaar werk. Dit kan de trend keren dat ouderen steeds later stoppen met werken. De terugkeer van het vroegpensioen wordt gesignaleerd door zowel de vakbeweging FNV als door de Awvn, die werkgevers adviseert bij het cao-overleg.

Gunstige uitkering

Sinds 1 januari kunnen werkgevers hun werknemers de laatste drie jaar voor hun AOW-verjaardag met een fiscaal gunstige uitkering naar huis sturen. Die uitkering mag bruto maximaal 22.164 euro per jaar zijn; de hoogte van de AOW voor samenwonenden. Als meer wordt betaald, wordt daarover 52 procent belasting geheven.

Bron: MediaWatch