background branding

Wat betekent de inflatie en hoge rente voor jouw toekomstige hypotheek?

ANP-439423515 (1).jpg

De energiekosten zijn enorm, veel boodschappen zijn duurder en ook de hypotheekrente stijgt bijna dagelijks. Het is ook geen geheim dat iemand met een modaal inkomen amper nog een huis kan kopen. Uit het Financieringslastnormen-rapport 2023 van Nibud blijkt dat we komend jaar minder kunnen lenen dan afgelopen jaar, maar het verschil valt mee.

Gedragscode Hypothecaire Financiering

Ieder jaar brengt Nibud, een onafhankelijk adviescentrum op het gebied van huishoudfinanciën, een rapport uit waarin geadviseerd wordt over de woonlasten voor het volgende kalenderjaar. Bij het advies van Nibud wordt gekeken naar het deel van het inkomen dat iemand kan gebruiken om woonlasten te betalen. Dit advies wordt meegenomen voor de Gedragscode Hypothecaire Financiering, een norm waar alle banken zich aan moeten houden. 

Modaal inkomen

Hoewel het kabinet verschillende maatregelen heeft doorgevoerd om de koopkracht te ondersteunen, zullen mensen met een gelijkblijvend inkomen en dezelfde hypotheekrente komend jaar minder kunnen lenen voor de aankoop van een huis. We vroegen Thomas de Leeuw van IkbenFrits wat de nieuwe norm gaat betekenen voor iemand met een modaal inkomen. Conclusie: als alleenstaande met een modaal inkomen kun je in 2023 ruim 4% minder lenen (zie kader hieronder). Een loonstijging is dus noodzakelijk om even veel te mogen lenen.

Maximale hypotheek voor alleenstaande met modaal inkomen

Rente: 10 jaar NHG goedkoopste - 4,33% 

Modaal inkomen: € 38.000 in 2022

Maximale hypotheek in 2022: €162.594

Maximale hypotheek in 2023: €156.218

Verschil: -€6.376

Wanneer inkomen in 2023 stijgt naar € 39.000: €160.329

Verschil: -€2.265

Kopen met een partner

Voor een stel is er in 2023 iets meer mogelijk. Vanaf 1 januari 2023 mag bij tweeverdieners namelijk het tweede inkomen volledig worden meegenomen voor de maximale hypotheek. Tot en met dit jaar mocht het tweede (het laagste) inkomen voor 90 procent worden meegerekend. Een stel met twee keer een modaal inkomen kan in 2023 bij een gelijkblijvend inkomen ruim 6000 euro minder lenen. Als het inkomen modaal inkomen met 1000 euro zou groeien dan kan dit stel komend jaar meer lenen, dan in 2022 (zie kader onder).

Maximale hypotheek voor stel met ieder modaal inkomen

Rente: 10 jaar NHG goedkoopste - 4,33% 

Modaal inkomen: € 38.000 in 2022

Maximale hypotheek in 2022: €363.446

Maximale hypotheek in 2023: €357.070

Verschil: -€6.376

Wanneer het inkomen in 2023 van beiden stijgt naar € 39.000: €373.011

Verschil: €9.565

 


Jouw situatie

Benieuwd wat de nieuwe normen voor jouw situatie betekenen? Op de website van IkbenFrits kun je dit uitrekenen.