background branding

Yoga met puppy's - Reactie NVWA

Nvwa Logo  1

Radar vroeg de NVWA om reactie. De organisatie heeft meldingen ontvangen over de locatie. 

"De NVWA houdt toezicht op bedrijfsmatige houders en fokkers van gezelschapsdieren. Zij moeten zich onder andere houden aan het Besluit houders van dieren. We hebben meldingen ontvangen over deze locatie, die behandelen we zorgvuldig en hebben onze aandacht. Het is belangrijk dat de ethologische en fysiologische behoeftes van de pups (zoals bijvoorbeeld veel moeten slapen) gewaarborgd worden. We kunnen alleen handhaven op locaties waar wet- en regelgeving overtreden wordt. Of dat op deze locatie het geval is, kunnen we nog niet zeggen."