Zonnebank heeft bijna evenveel voor- als tegenstanders

zonnebank_vrouw_628.jpg

Moet de verkoop van zonnebanken aan particulieren verboden worden? Uit cijfers van het Radar Testpanel blijkt dat bijna evenveel mensen voor als tegen een verbod zijn. Niet verwonderlijk verschuiven de percentages naargelang de respondent zelf onder de zonnebank gaat.

Vanwege het sterk verhoogde risico op huidkanker dat zonnebanken veroorzaken, pleitte de beroepsvereniging van huidartsen (NVDV) eerder dit jaar voor een verbod op de verkoop van zonnebanken aan particulieren.

Of mensen het hiermee eens zijn of niet, hangt sterk af van hun eigen doen en laten: van de zonnebankgebruikers is een meerderheid tegen een verbod, van de overige groep is een meerderheid juist voor. Bekijk de verdeling in de uitgebreide Testpanel-uitslag. Gemiddeld genomen is 45 procent tegen, en 42 procent voor een verbod. Van deze laatste groep vind bijna de helft dat ook openbare zonnestudio's verboden mogen worden.

Geen verbod, wel strengere regelnaleving

De wens van de NVDV heeft destijds tot Kamervragen geleid. In antwoord hierop heeft minister Schippers in juni dit jaar laten weten niet voornemens te zijn een verbod op het gebruik van zonnebanken in Nederland in te stellen.

Zou de NVDV ook voor een verbod op publieke zonnebanken pleiten? In een reactie geeft directeur van de stichting Frans Meulenberg aan dat handhaving een probleem vormt. De stichting pleit daarom vooral voor strengere naleving van de regels omtrent verplichte informatievoorziening en de minimumleeftijd van 18 jaar. In Brazilië en Australië bestaat overigens al wel een zonnebankverbod op commerciële studio’s.

Risico's bekend...

In 2009 heeft de Wereldgezondheidsorganisatie zonnebanken officieel als kankerverwekkend aangemerkt. Inmiddels is deze informatie wijdverspreid: 74 procent van de huidige zonnebankgebruikers uit het Testpanel heeft weet van het risico, 19 procent heeft hier wel van gehoord, maar doet het af als 'bangmakerij'.

...en gevreesd

36 procent van de respondenten gaat nu, anders dan voorheen, niet meer naar de zonnebank, waarbij gezondheid de meest genoemde reden is. Een meerderheid (60%) wist tijdens het voormalig zonnebankgebruik niet dat dit voor een sterk verhoogd risico op huidkanker zorgt.> Bekijk de complete Testpaneluitslag> Meer weten over de risico's van zonnebanken? Radar beantwoordt 9 vragen