Ondanks de risico's onder de zonnebank

zonnebank_man_628.jpg

Bijna drie kwart van de zonnebankgebruikers in het Radar Testpanel bruint bij in de wetenschap dat dit het risico op huidkanker sterk verhoogt. Veel mensen zijn vanwege dit risico gestopt of nooit begonnen. Over een eventueel verbod zijn de meningen sterk verdeeld.

Van de ruim 41.000 respondenten maakt 19 procent weleens gebruik van een zonnebank of gezichtsbruinend apparaat. 36 procent heeft dat voorheen wel gedaan, maar doet dat nu niet meer. 45 procent heeft nooit onder de zonnebank gelegen of voor de gezichtsbruiner gezeten.

Daar zijn verschillende redenen voor. De meest genoemde is, met kop en schouders, dat het ongezond is. De helft van de respondenten kruist deze reden aan. 39 procent vindt het niet nodig om de teint bij te werken. 37 procent zit liever buiten in de zon, 31 procent vindt het het geld niet waard. 9 procent mijdt de zonnebank omdat je er rimpels van krijgt.

Onwetend over gevolgen

Bij de groep die voorheen wel van een zonnebank of gezichtsbruiner gebruik maakte, maar nu niet meer, komen veelal dezelfde redenen naar voren, met gezondheid aan kop (53%). Een meerderheid (60%) wist niet dat zonnebankgebruik voor een sterk verhoogd risico op huidkanker zorgt, toen zij er nog gebruik van maakten.

Zon in plaats van elektriciteit

Een overgrote meerderheid (72%) van de mensen die nooit elektrisch hebben bijgebruind,  doet dit ook niet op een alternatieve manier. Van wie dit wel doet, gebruikt verreweg de grootste groep hier de zon voor. Van wie gestopt is met zonnebankgebruik, werkt 59 procent de teint niet meer bij en zit 27 procent vaker in de zon. Getinte en zelfbruinende crèmes worden door deze laatste groep nog geen tiende van de respondenten gebruikt.

Seizoensgebonden

Naast bruin worden, is voor veel mensen ontspanning een reden om naar de zonnebank te gaan. Van de 19 procent die weleens een zonnebank gebruikt, doet 31 procent dat ongeveer eens per week. Slechts 8 procent doet dit het hele jaar rond. Ongeveer de helft (48%) bruint vooral in de minder zonnige seizoenen bij; 35 procent doet dat in aanloop naar korte-broeken of strandweer, of een strandvakantie. 63 procent geeft aan een eigen zonnebank te bezitten, 6 procent een gezichtsbruiner.

Bescherming

De grootste groep elektrische zonners beschermt de ogen door ze goed dicht te houden (49%). 39 procent draagt een brilletje of iets anders over de ogen. Smeren met zonnebrandcrème doet de meerderheid (60%) niet.

Bijna drie kwart (74%) gebruikt de zonnebank in de wetenschap dat dit het risico op huidkanker sterk verhoogd. 19 procent doet dit risico af als bangmakerij, 4 procent wist wel dat er ‘iets’ met zonnebankgebruik was, maar niet dat het om huidkanker ging. De overige 3 procent wist nog van niets.

Van degenen die al van het risico op de hoogte waren, heeft 58 procent het gebruik van bruiningsapparaten niet geminderd. 36 procent heeft het wel teruggebracht, 6 procent geeft aan dit nog van plan te zijn. Van de groep die nog niet op de hoogte was van de ernst van de situatie, zegt 59 procent te gaan minderen.

Moet de zonnebank verboden worden?

Vanwege het sterk verhoogde risico op huidkanker dat bruiningsapparaten veroorzaken, pleitte de beroepsvereniging van huidartsen in mei dit jaar voor een verbod op de verkoop van zonnebanken aan particulieren. Of mensen het hiermee eens zijn of niet, hangt sterk af van hun eigen doen en laten.

Zo vindt drie kwart van de zonnebankbezitters het een slecht idee. Zij zijn van mening dat mensen hun eigen verantwoordelijkheid hebben. 11 procent van deze groep is juist voor een verbod. 5 procent vindt dat ook publieke zonnebanken verboden moeten worden.

Van wie geen eigen zonnebank heeft, maar wel van een zonnebank gebruikmaakt, is 56 procent tegen, en 29 voor een verbod. Wat betreft een verbod op publieke zonnebanken, is deze groep ongeveer dezelfde mening aangedaan als de zonnebankbezitters: 6 procent ziet dit zitten.

Bij de mensen die nooit onder de zonnebank hebben gelegen, is een meerderheid (52%) juist voor een verbod. Mensen zouden het gevaar niet zelf kunnen overzien. Een kwart is daarbij ook voor een verbod op publieke zonnebanken.

> Lees meer over dit nieuws, inclusief een reactie van de beroepsvereniging huidartsen

> Meer weten over de risico's van zonnebanken? Radar beantwoordt 9 vragen

Over dit onderzoek

Aan het onderzoek deden 41.105 leden van het Radar Testpanel mee. Het onderzoek vond plaats tussen 15 en 21 mei 2015. De resultaten zijn gewogen op basis van verspreiding over het land, opleidingsniveau en geslacht.

Het Radar Testpanel bestaat uit ruim 91.000 mensen. Zij nemen deel aan online enquêtes. De resultaten uit deze onderzoeken worden gebruikt in het tv-programma Radar en / of voor nieuwsberichten op de website radartv.nl.