Zorg voor demente ouderen moet verbeteren

dementie_zorg_oud_628.jpg

De zorg voor mensen met dementie en onbegrepen gedrag moet verbeteren. Als er niet wordt gezocht naar de oorzaak van het gedrag, kan dat een risico opleveren door bijvoorbeeld ongewenste of juist helemaal geen behandelingen.

De kwaliteit van leven van iemand met dementie kan hierdoor verslechteren, concludeert de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) in een maandag verschenen onderzoek.

Specifieke aandacht ontbreekt

De IGZ onderzocht eind vorig jaar twintig instellingen voor ouderenzorg. Zij voldeden allemaal aan een aantal randvoorwaarden voor goede zorg, maar niet aan alle noodzakelijke voorwaarden. Ook hadden alle zorginstellingen een visie op de zorg die ze willen verlenen, maar het ontbrak hierin volgens de IGZ echter aan specifieke aandacht voor cliënten met dementie en onbegrepen gedrag.

De mens achter de cliënt

Zorgverleners kijken onvoldoende naar de mens achter de cliënt, concludeerde de IGZ, hoewel zij wel hun best doen om hun bewoners te leren kennen. De inspectie wil dat de familie en naasten van mensen met dementie meer betrokken worden bij de behandelingen. 'Zij kunnen zorgverleners helpen om cliënten en hun gedrag beter te leren kennen', aldus de IGZ.

Verdubbeling dementiepatiënten

Het aantal mensen met dementie zal de komende decennia fors stijgen. Naar verwachting heeft in 2040 een half miljoen Nederlanders een vorm van dementie, een verdubbeling ten opzichte van nu.

Bron: ANP